SIBRA - Centrum veterinárnej medicíny - MVDr. Jozef Fico, MVDr. Vladimír Vatolík, MVDr. Hana Matušková, MVDr. Ivo Hájek PhD., MVDr. PharmDr. Veronika Šimerdová, MVDr. Bc. Veronika Straková (r.Čaklošová), MVDr. Terézia Panyi Terzieva, MVDr. Bc. Klaudia Bu

SIBRA - Centrum veterinárnej medicíny -  MVDr. Jozef Fico, MVDr. Vladimír Vatolík, MVDr. Hana Matušková, MVDr. Ivo Hájek PhD., MVDr. PharmDr. Veronika Šimerdová, MVDr. Bc. Veronika Straková (r.Čaklošová), MVDr. Terézia Panyi Terzieva, MVDr. Bc. Klaudia Bu

Veterinárna klinika

Adresa

Bratislava, 84101
Na vrátkach 13 ( peší prístup aj od ulice Drobného,

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok: 9.00 – 19.00

Sobota: 10.00 – 12.00

Nedeľa a sviatky: 17.00 – 19.00

Kontakty

Telefón: +421254419949
Mobil: +421264461794
E-mail: klinika@sibra.sk

Webstránka: www.sibra.sk

komplexná veterinárna starostlivosť – prevencia, ambulantná starostlivosť, vakcinácie šité na mieru, laboratórna diagnostika, dedičné ochorenia, čipovanie, magnetická rezonancia, CT – počítačová tomografia, RTG, USG, EKG, videoendoskopia, kardiológia,di­agnostika gravidity, operácie a terapia komplikovaných onkologických ochorení, diagnostika kašľa a chronických pľúcnych ochorení, laryngoskopia, bronchoskopia, tracheoskopia, terapia brachycefalického syndrómu, certifikácia dedičných ochorení srdca, špecializovaná neurológia, špecializovaná chirurgia – kostná chirurgia, osteosyntézy, neurochirurgia, artroskopické operácie, pôrodníctvo – pôrody,cisárske rezy, chemoterapia, ochorenia kože a endokrinného systému, ochorenia uší, hospitalizácia, odborná fyzioterapia, rehabilitácie, hydroterapia, komplikované stavy, intenzívna starostlivosť, hospitalizácia

Lekári

MVDr. Jozef Fico- kardiológia, ochorenia dýchacieho aparátu, anesteziológia, certifikácia dedičných kardiologických ochorení. Kontakt: fico@sibra.sk

MVDr. Hana Matušková – interná medicína, felínna medicína, mäkká chirurgia. Kontakt: matuskova@sibra.sk

MVDr. Vladimír Vatolík – Ortopédia, kostná chirurgia, neurochirurgia. Kontakt: vatolik@sibra.sk

MVDr. Ivo Hájek PhD. – neurológia, interná medicína. Kontakt: hajek@sibra.sk

MVDr.PharmDr. Veronika Šimerdová – onkológia, interná medicína, dietológia. Kontakt: simerdova@sibra.sk

MVDr.Bc. Veronika Straková (r.Čaklošová) – fyzioterapia, rehabilitácie, všeobecná veterinárna medicína. Kontakt: strakova@sibra.sk

MVDr. Terézia Terzieva – všeobecná veterinárna medicína, mäkká chirurgia, medicína terárijných zvierat a drobných cicavcov. Kontakt: terzieva@sibra.sk

MVDr. Bc. Klaudia Bugyiová – zobrazovacie techniky – CT, MRI, USG, RTG. Kontakt: bugyiova@sibra.sk

MVDr. Andrea Kubovčíková – stomatológia, všeobecná veterinárna medicína.

MVDr. Dagmara Podhorská – chirurgia mäkkých tkanív, všeobecný lekár, medicína drobných cicavcov.

MVDr. Peter Boháčik – veterinárny lekár, asistent odd.ortopédia a chirurgie

MVDr. Silvia Ficová – managment centra, fyzioterapia, rehabilitácie. Kontakt: ficova@sibra.sk

MVDr. Lucia Panáková DiplECVD – špecialistka v odbore veterinárna dermatológia

Nahlásenie nesprávnych údajov