Oznámenia pre poľnohospodárov

Výzva pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

25.06.2018 | PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019.. Zobraziť viac

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu ...

25.06.2018 | PPA oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 19 .... Zobraziť viac

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 32/PRV/2018

22.06.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / .... Zobraziť viac

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 29/PRV/2018

22.06.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / .... Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov k poskytnutiu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a ...

21.06.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov aby predložili v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími .... Zobraziť viac

Oznámenie o výzve na predkladanie súťažných ponúk na predaj sušeného odstredeného mlieka ...

15.06.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov aby v prípade záujmu predložili svoje súťažné ponuky na predaj sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže.. Zobraziť viac

Oznámenie k časti časového harmonogramu výberu ŽoNFP k podopatreniu 19. ...

13.06.2018 | Vo výzve 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie je stanované, že výber žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) sa uskutoční najneskôr do .... Zobraziť viac

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2018

12.06.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o priame podpory pre kampaň 2018, že dňa 11.06. .... Zobraziť viac

Zverejnenie Výzvy č. 33/PRV/2018 pre podopatrenie 2.3

11.06.2018 | PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 2.3 Výzvu č. .... Zobraziť viac

Oznámenie o nestanovení maximálnej nákupnej ceny pre tretiu individuálnu výzvu na nákup ...

06.06.2018 | Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/735 zo 17. mája 2018 nestanovuje maximálnu nákupnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre tretiu individuálnu výzvu na predkladanie ponúk .... Zobraziť viac

Zverejnenie Výzvy č. 32/PRV/2018 pre podopatrenie 16.4

28.05.2018 | PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 Výzvu č. .... Zobraziť viac

Zverejnenie Výzvy č. 29/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1

28.05.2018 | PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 4 Výzvu č. .... Zobraziť viac

Aktualizácia č. 3 výzvy č. OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04, Aktivita 4

28.05.2018 | PPA oznamuje, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného .... Zobraziť viac

Oznámenie o aktualizácií výzvy č. 26/PRV/2017 pre podopatrenie 8. ...

28.05.2018 | PPA oznamuje, že z dôvodu rozšírenia Zoznamu najmenej rozvinutým okresom o okres Košice-okolie zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy č. 26/PRV/2017 pre podopatrenie 8. .... Zobraziť viac

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2018

28.05.2018 | PPA, oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadostí na lesnícke opatrenia na rok 2018. .... Zobraziť viac

Oznámenie o aktualizácii výziev

28.05.2018 | PPA, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného .... Zobraziť viac

Oznámenie o aktualizácii výziev

28.05.2018 | PPA oznamuje, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného .... Zobraziť viac

Oznámenie k aktualizácii Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 ...

28.05.2018 | PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa aktualizovanú verziu .... Zobraziť viac

Oznámenie o aktualizácií výzvy č. 23/PRV/2017 podopatrenie 6. ...

28.05.2018 | PPA oznamuje, že z dôvodu rozšírenia Zoznamu najmenej rozvinutým okresom o okres Košice-okolie zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy č. podopatrenie 6. .... Zobraziť viac

Začalo tretie kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4

28.05.2018 | PPA oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4, že začalo 3. hodnotiace kolo. .... Zobraziť viac

Sledujte nás