Oznámenia pre poľnohospodárov

Oznámenie o zverejnení výzvy pre podopatrenie 19.4

19.01.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 19 Výzvu č. .... Zobraziť viac

OZNÁMENIE PPA o zaregistrovaní sa do registra ekologickej poľnohospodárskej výroby pre ...

19.01.2018 | PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila OZNÁMENIE PPA o zaregistrovaní sa do registra ekologickej poľnohospodárskej výroby pre podopatrenie 6. .... Zobraziť viac

Informácia pre žiadateľov o priame podpory ohľadne aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA)

15.01.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra poskytuje pre žiadateľov súčinnosť pri zabezpečení prístupu pre nového žiadateľa. . Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2017/2018

11.01.2018 | PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila aktualizované interaktívne formuláre, ktoré sú súčasťou Výzvy pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. .... Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2017/2018

11.01.2018 | PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila aktualizované interaktívne formuláre, ktoré sú súčasťou Výzvy pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. .... Zobraziť viac

Metodický postup 68/2017

03.01.2018 | Metodický pokyn 68/2017. Zobraziť viac

Metodický pokyn 83/2004

03.01.2018 | Metodický pokyn 83/2004. Zobraziť viac

Oznámenie o zverejnení výzvy pre podopatrenie 8.6

21.12.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 8 Výzvu č. .... Zobraziť viac

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 25/PRV/2017

18.12.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila pre štátny podnik Hydromeliorácie v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 5.1 Výzvu č. .... Zobraziť viac

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 23/PRV/2017

15.12.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 Výzvu č. .... Zobraziť viac

Oznámenie o zmene adresy podateľne PPA

14.12.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že z dôvodu sťahovania bude Podateľňa PPA vo štvrtok 28. 12. 2017 zatvorená. Od piatku 29. 12. .... Zobraziť viac

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 – harmonogram schvaľovania ...

14.12.2017 | PPA informuje žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 o ďalšom postupe pri vydávaní rozhodnutí a dáva do pozornosti plánovaný harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr podľa .... Zobraziť viac

Oznámenie o zmene sídla PPA

05.12.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že novou adresou jej sídla bude od 1.1.2018 Hraničná 12, 815 26 Bratislava.. Zobraziť viac

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2017/2018

04.12.2017 | Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. .... Zobraziť viac

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 24/PRV/2017

30.11.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Výzvu č. .... Zobraziť viac

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického ...

27.11.2017 | Oznamujeme žiadateľom, ktorí v roku 2017 predložili žiadosť o zaradenie alebo o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia, že PPA v tomto období pristúpila k administrovaniu .... Zobraziť viac

Oznámenie o zverejnení Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. ...

24.11.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové .... Zobraziť viac

Získavanie informácií o podporách z PPA - Manuál pre žiadateľa

24.11.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra pre urýchlenie a uľahčenie komunikácie žiadateľov s PPA pripravila krátky manuál s návodom ako získavať informácie o podporách z PPA rýchlejšie a efektívnejšie.. Zobraziť viac

Oznámenie o aktualizácii Systému riadenia CLLD verzia 1.7

23.11.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že je zverejnená aktualizácia Systému riadenia CLLD verzia 1. .... Zobraziť viac

Otázky a odpovede k podopatreniu 6.1

23.11.2017 | viac informácií. Zobraziť viac

Sledujte nás