Oznámenia pre poľnohospodárov

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 25. ...

11.10.2018 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1484 zo 4. októbra 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 25. .... Zobraziť viac

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 32/PRV/2018

09.10.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / .... Zobraziť viac

Rozhodnutie č. 700/2056/2018 R-2018 o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu ...

09.10.2018 | PPA vydala rozhodnutia o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018 pre žiadateľov SLOVENSKÍ .... Zobraziť viac

Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 30/PRV/2018

08.10.2018 | Aktualizácia č. 1 výzvy č. 30/PRV/2018 PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala Výzvu č. .... Zobraziť viac

Začalo deviate hodnotiace kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k ...

01.10.2018 | PPA oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4, že začalo 9. hodnotiace kolo. .... Zobraziť viac

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 24. ...

25.09.2018 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1267 z 20. septembra 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 24. .... Zobraziť viac

Oznámenie o sfunkčnení informačných systémov PPA

21.09.2018 | PPA si vám dovoľuje oznámiť, že informačné systémy PPA sú opäť funkčné.. Zobraziť viac

Oznámenie o výpadku informačných systémov PPA

20.09.2018 | PPA si vám dovoľuje oznámiť, že pri výkopových prácach došlo k prerušeniu optického vedenia, čo má za následok výpadok informačných systémov PPA. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme. .... Zobraziť viac

Oznámenie

14.09.2018 | Dňa 14.9.2018 sa zamestnanci PPA zúčastňujú priebežného vzdelávania. Všetky regionálne pracoviská, ako aj ústredie PPA, budú z tohto dôvodu pre verejnosť nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.. Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019

13.09.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019. Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2018/2019

13.09.2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2018/2019. . Zobraziť viac

Oznámenie o rozšírení predajného zoznamu na predaj sušeného odstredeného mlieka v rámci ...

12.09.2018 | PPA oznamuje, že na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1217 rozširuje predajný zoznam sušeného odstredeného mlieka.. Zobraziť viac

Výzva pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019

11.09.2018 | PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019. . Zobraziť viac

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. ...

10.09.2018 | aktualizácia č. 1 PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. .... Zobraziť viac

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 23. ...

06.09.2018 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1210 z 30. augusta 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 23. .... Zobraziť viac

Príručka pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka, pre uznanie a činnosť ...

04.09.2018 | PPA vydáva Príručku pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka, pre uznanie a činnosť organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore .... Zobraziť viac

Príručka pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka, pre uznanie a činnosť ...

04.09.2018 | PPA vydáva Príručku pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka, pre uznanie a činnosť organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore .... Zobraziť viac

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2018/2019

04.09.2018 | PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. .... Zobraziť viac

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2018/2019

04.09.2018 | PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. .... Zobraziť viac

POZVÁNKA NA INFO DEŇ PPA

01.09.2018 | Proces projektových podpôr „od Výzvy po platbu“ Miesto konania: Zasadačka ŠÍRAVA – PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Dátum: 18.9.2018 (utorok) . Zobraziť viac

Sledujte nás