Oznámenia pre poľnohospodárov

Zoznam schválených uchádzačov 2012/2013

19.10.2017 | -. Zobraziť viac

Oznam pre uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský ...

19.10.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. .... Zobraziť viac

Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich ...

19.10.2017 | -. Zobraziť viac

Zoznam schválených uchádzačov pre školský rok 2013/2014

19.10.2017 | -. Zobraziť viac

Oznam pre uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský ...

19.10.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. .... Zobraziť viac

Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich ...

19.10.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu .... Zobraziť viac

Oznam pre uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský ...

19.10.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami .... Zobraziť viac

Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich ...

19.10.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie .... Zobraziť viac

Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich ...

19.10.2017 | -. Zobraziť viac

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE ...

19.10.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vyzýva žiadateľov (včelárske združenie, ktoré zastrešuje viac ako 30% včelárov a zastupuje prijímateľov pomoci, ktorí čerpajú pomoc .... Zobraziť viac

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

19.10.2017 | Podpora na opeľovaciu činnosť včiel. Zobraziť viac

Žiadosť o vyplatenie pomoci pre včelárstvo na podporný rok 2016/2017

19.10.2017 | Žiadosť o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2016/2017 pre žiadateľa, ktorému bola schválená žiadosť o poskytnutie .... Zobraziť viac

Oznámenie o možnosti predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup ...

19.10.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č.543/2007 Z. z. .... Zobraziť viac

Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného ...

19.10.2017 | Pôdohospodárska platobná agentúra, podľa zákona č.543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v .... Zobraziť viac

Oznámenie o pozastavení podávania žiadostí intervenčného nákupu sušeného odstredeného mlieka za ...

19.10.2017 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/482 z 1. apríla 2016 pozastavuje intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v intervenčnom období končiacom .... Zobraziť viac

Oznámenie o vyhlásení nákupu sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže

19.10.2017 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/482 z 1. apríla 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1272/2009, z 11. .... Zobraziť viac

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA ZA PEVNE STANOVENÚ CENU ...

19.10.2017 | Európska komisia nariadením Rady (EÚ) 2016/591, z 15. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. .... Zobraziť viac

OZNÁMENIE O UZATVORENÍ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁKUP SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA V RÁMCI VEREJNEJ ...

19.10.2017 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/606 z 19. apríla 2016, ktorým sa uzatvára verejná súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej intervencie otvorenej .... Zobraziť viac

OZNÁMENIE O UZATVORENÍ INTERVENČNÉHO NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA ZA PEVNE STANOVENÚ CENU

19.10.2017 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 uzatvára intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v intervenčnom období končiacom 30. .... Zobraziť viac

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ SÚŤAŽE

19.10.2017 | Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v súlade s .... Zobraziť viac

Sledujte nás