SIBRA - Centrum veterinárnej medicíny

SIBRA - Centrum veterinárnej medicíny

Veterinárna klinika

Adresa

Bratislava, 84101
Na vrátkach 13 ( peší prístup aj od ulice Drobného,

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok: 9.00 – 19.00

Sobota: 10.00 – 12.00

Nedeľa a sviatky: 17.00 – 19.00

Kontakty

Telefón: +421254419949
Mobil: +421264461794
E-mail: klinika@sibra.sk

Webstránka: www.sibra.sk

komplexná veterinárna starostlivosť – prevencia, ambulantná starostlivosť, vakcinácie šité na mieru, laboratórna diagnostika, dedičné ochorenia, čipovanie, magnetická rezonancia, CT – počítačová tomografia, RTG, USG, EKG, videoendoskopia, kardiológia,di­agnostika gravidity, operácie a terapia komplikovaných onkologických ochorení, diagnostika kašľa a chronických pľúcnych ochorení, laryngoskopia, bronchoskopia, tracheoskopia, terapia brachycefalického syndrómu, certifikácia dedičných ochorení srdca, špecializovaná neurológia, špecializovaná chirurgia – kostná chirurgia, osteosyntézy, neurochirurgia, artroskopické operácie, pôrodníctvo – pôrody,cisárske rezy, chemoterapia, ochorenia kože a endokrinného systému, ochorenia uší, hospitalizácia, odborná fyzioterapia, rehabilitácie, hydroterapia, komplikované stavy, intenzívna starostlivosť, hospitalizácia

Lekári

MVDr. Jozef Fico- kardiológia, ochorenia dýchacieho aparátu, anesteziológia, certifikácia dedičných kardiologických ochorení. Kontakt: fico@sibra.sk

MVDr. Hana Matušková – interná medicína, felínna medicína, mäkká chirurgia. Kontakt: matuskova@sibra.sk

MVDr. Vladimír Vatolík – Ortopédia, kostná chirurgia, neurochirurgia. Kontakt: vatolik@sibra.sk

MVDr. Ivo Hájek PhD. – neurológia, interná medicína. Kontakt: hajek@sibra.sk

MVDr.PharmDr. Veronika Šimerdová – onkológia, interná medicína, dietológia. Kontakt: simerdova@sibra.sk

MVDr.Bc. Veronika Straková (r.Čaklošová) – fyzioterapia, rehabilitácie, všeobecná veterinárna medicína. Kontakt: strakova@sibra.sk

MVDr. Terézia Terzieva – všeobecná veterinárna medicína, mäkká chirurgia, medicína terárijných zvierat a drobných cicavcov. Kontakt: terzieva@sibra.sk

MVDr. Bc. Klaudia Bugyiová – zobrazovacie techniky – CT, MRI, USG, RTG. Kontakt: bugyiova@sibra.sk

MVDr. Andrea Kubovčíková – stomatológia, všeobecná veterinárna medicína.

MVDr. Dagmara Podhorská – chirurgia mäkkých tkanív, všeobecný lekár, medicína drobných cicavcov.

MVDr. Peter Boháčik – veterinárny lekár, asistent odd.ortopédia a chirurgie

MVDr. Silvia Ficová – managment centra, fyzioterapia, rehabilitácie. Kontakt: ficova@sibra.sk

MVDr. Lucia Panáková DiplECVD – špecialistka v odbore veterinárna dermatológia

Nahlásenie nesprávnych údajov

Sledujte nás