Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín

Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín

Adresa

Tvrdošín, 02744
Medvedzie 135,

Kontakty

Telefón: +421435309313
E-mail: riaditel@soultv.sk

Webstránka: www.soultv.sk
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Gerčák/riaditeľ školy

Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov v lesníckej prvovýrobe v robotníckych i vybratých technických profesiách pre oblasť severného Slovenska. Taktiež zabezpečuje rekvalifikácie občanov v oblasti lesného hospodárstva a dodávky prác a služieb. Škola plánuje rozvíjať zameranie pre environmentálnu oblasť a rozvoj vidieka.

Štvorročné štúdijné programy ukončené maturitnou skúškou:

  1. študijný odbor 4556 K OPERÁTOR LESNEJ TECHNIKY
  2. študijný odbor 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
  3. študijný odbor 4243 M MECHANIZÁCIA PÔDOHOSPODÁRSTVA

trojročné štúdijné programy ukončené výučným listom:

  1. učebný odbor 4575 H MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY
  2. učebný odbor 2466 H 04 MECHANIK OPRAVÁR – LESNÉ STROJE A ZARIADENIA
  3. učebný odbor 4524 H AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR

štúdijné programy 3+2 roky

  1. Lesný hospodár
  2. technik špecialista poľnohospodárskych a lesných strojov

Bližšie o odboroch a štúdiu: http://www.soultv.sk/…76775_96.pdf

Nahlásenie nesprávnych údajov

Sledujte nás