Viac včiel znamená lepšie jedlo

Ako opeľovače ovplyvňujú nutričnú hodnotu potravín a prečo a ako ich zachovať

Čo majú spoločné uhorky, horčica, mandle a lucerna siata? Na prvý pohľad sa zdá, že veľmi málo. Jednu vec však určite spoločnú majú: Za svoju existenciu vďačia práci včiel. Na včelách je toho totižto viac než len sladký med a hroziace žihadlo. Po tisíce rokov potajme vykonávajú svoje služby bez toho aby ich niekto ocenil.

Napriek tomu zohrávajú včely dôležitú úlohu v poľnohospodárskej výrobe, lesníctve ako aj v regulácii klímy. V súčasnosti však opeľovanie rastlín zaznamenáva klesajúci trend čo má za následok nižšie poľnohospodárske výnosy ako aj nutričnú hodnotu potravín.

Vplyv včiel na kvalitu potravín

Rastliny zásobujú svoje plody živinami aj podľa toho v akom rozsahu boli opelené. Ak napríklad kvet jahody prípadne jablka navštívi včela iba na jednej strane (časti) kvetu, plod bude menší s nepravidelným tvarom a jeho nutričná hodnota bude nižšia ako viac opeleného kvetu a následne plodu. Rozsah opelenia rastlín má preto vplyv nielen na kvantitu ale aj kvalitu plodov. Preto je počet opeľovačov taký dôležitý.

Za úbytkom prirodzených opeľovačov ako sú včely musíme hľadať hlavne extenzívne používanie pesticídov v poľnohospodárstve, monokultúrnu výsadbu rastlín ako aj klimatické zmeny. Je preto dôležité, aby poľnohospodári vytvorili pre včely prirodzené prostredie napríklad zachovaním časti územia v podobe lesa, budovaním živých plotov a znížením množstva alebo zmenou používaných pesticídov.

Na legislatívnej úrovni by to mala byť hlavne podpora pestovania rozličných druhov rastlín namiesto monokultúr a používanie menej toxických chemikálií. To všetko prispeje k väčšej a kvalitnejšej úrode.

Použité zdroje: www.fao.org

Autor: Katka ondeková

Najčítanejšie články


Ochrana kmeňov ovocných stromov vápenným náterom

Ochrana kmeňov ovocných stromov vápenným náterom

Na kmeňoch ovocných stromov sa zvyknú vytvárať takzvané mrazové trhliny, ktoré znižujú životnosť stromov ako aj ich úrodnosť. Takýmto nepríjemnostiam sa dá ľahko predísť vďaka jednoduchému receptu našich starých otcov - natretím kmeňov vápenným mliekom.


Na farme, kde sa chová mangalica

Na farme, kde sa chová mangalica

Mäso z mangalice sa vďaka svojím prednostiam stáva čoraz žiadanejším na našich stoloch a preto sa chov tohto plemena ošípaných rozrastá aj na Slovensku. Dôkazom je aj rodinná farma z Hurbanova, kde sa mangaliciam darí.

Sledujte nás