Zreus -záhradné centrum Bratislava

Zreus -záhradné centrum Bratislava Zreus -záhradné centrum Bratislava Zreus -záhradné centrum Bratislava

Záhradné centrum a záhradné služby

Adresa

Devín, 841 10
Kremeľská 806/12,

Kontakty

Mobil: +421 903 399 060
E-mail: zreuz@zreuz.eu

Webstránka: www.zreuz.eu/

Ponuka záhradného centra: Veľký výber rastlín vrátane stálozelených listnáčov a exotickejších rastlín, vzrastlé stromy, veľký výber trvaliek a letničiek, prostriedky na biologickú i chemickú ochranu rastlín, prípravky proti burinám, mykorhízne huby, hnojivá, substráty, mulčovacie kôry, semená a osivá, jesenné cibuľoviny, záhradnú keramiku a iný doplnkový tovar.

Záhradné služby: Návrh záhrady sa môže urobiť formou:

  1. ŠTÚDIE – najjednoduchšia forma projektu, vhodná pre malé a jednoduché súkromné úpravy zelene, bez špecifikácie technických a konštrukčných detailov, bez sprievodnej správy.
  2. PROJEKTU – rozpracovanejší plán výsadby.
  3. VIZUALIZÁCIE – vyjadrenie návrhu prostredníctvom počítačovej grafiky, ktorá umožňuje vytvoriť vizuál priestoru s už navrhovanými úpravami.

REALIZÁCIE ZÁHRAD Realizácia sa za ideálnych podmienok začína po dokončení stavebných prác a komunikácií. Dôsledná úprava terénu je nevyhnutným začiatkom práce záhradného architekta. Zanedbanie tejto fázy by sa časom prejavilo na slabom raste rastlín a odhnívaní koreňov na utlačenom podloží, ktoré zadržiava vodu. Zaujímavé a krásne krajinno-architektonické úpravy vznikajú v členitom teréne. Romantické zákutia, suché múriky, jazierka, schodiská a mnohé ďalšie architektonické prvky sa nezaobídu bez modelácií terénu. Je to prvá fáza, ktorá tvorí nosné podmienky budúcej záhrady či parku. Jej zanedbanie sa po realizácií krajinno-architektonických úprav už nedá napraviť.

ÚDRŽBA ZÁHRAD Založiť krásnu záhradu nestačí, to je len začiatok. Na jej udržovanie a rozvoj treba odborné a pravidelné zásahy. Vo firme je preto odborná údržbová skupina ktorá dokáže zabezpečiť úplnú starostlivosť o záhradu. Zreus poskytuje pravidelné intervalové údržby, prípadne sezónne údržby a údržby automatických závlah aj jazierok.

AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA Neodmysliteľný element pre život rastlín je voda. Rastliny a trávnik majú na ňu špecifické nároky. Pri novonavrhnutých plochách zelene sa nedá spoliehať len na prísun dažďovej vody.

TROPICKÉ A MEDITERÁNNE ZÁHRADY Znie to neuveriteľne, ale aj v našom podnebí dokážeme vykúzliť nádheru subtropických a tropických záhrad. Nepotrebujete k tomu zimnú záhradu. Mnohé pôvodne tropické a subtropické druhy sú pri správnom pestovaní a starostlivosti odborníkov dostatočne odolné, aby prežili našu zimu.

Nahlásenie nesprávnych údajov


Sledujte nás