ERPOL - Výcviková škola

ERPOL - Výcviková škola
Zdroj: www.psivycvik.sk

Výcvik psov - cvičitelia

Adresa

Bratislava - Dúbravka, 841 01
Lipského 15,

Kontakty

Mobil: 0902 910 700
E-mail: info@psivycvik.sk

Webstránka: www.psivycvik.sk

Pred vlastným praktickým výcvikom sa majitelia psov vo výcvikovej škole zoznamujú s teóriou a technikou výcviku. V úvodnej teoretickej časti sa podrobne preberá výchova a výcvik v domácnosti a v rodine (základy komunikácie človeka so psom, ako nás pes vníma, ako vníma svoje postavenie v rodine, že pes je svorkové zviera a z toho vyplýva veľa súvislostí pri jeho správaní a celý rad iných informácií). Toto všetko je veľmi dôležité pre úspešný výcvik.

Teórii sa venujú úvodné 2 hodiny každého skupinového a často aj individuálneho výcviku (tu záleží na konkrétnom klientovi a jeho vedomostiach). Až po získaní základov pristupujeme k samotnému praktickému výcviku.

Skupinový výcvikový kurz začína úvodnými 2 hodinami teórie v učebni, je vhodné priniesť si pero a papier. Dôležité je, prísť bez psa. V prípade individuálneho alebo poloindividuálneho výcviku sa je možné s klientami dohodnúť na rozsahu teoretickej časti.

Praktický výcvik

So psom sa naučíte základné cviky, ktoré zvládnu všetky plemená rôzneho pôvodu:

privolanie (ku mne, k nohe, privolanie za pochodu…)
ovládateľnosť na vodidle (chôdza pri nohe, obraty…)
polohy (sadni, ľahni, vstaň…)
odloženie (zostaň)
štekanie (na povel)
prerušenie nežiaducej činnosti (požieranie potravy)
ostatné doplnkové cviky (aportovanie, zabránenie vyskakovaniu, zastavenie agresívnej hry, pochopenie výrazu – fuj, nesmieš, pustenie predmetu, ukončenie hry, zoznamovanie s inými psami, zvládnutie svojhlavého psa, správanie osamote, pokoj počas streľby, plávanie a iné)

Miesto výcvikov

Miesto stretnutia je v Bratislave – Karlovej Vsi a v Dúbravke. Podľa dohody sa môžme stretnúť aj u klienta v domácnosti alebo na inom mieste podľa jeho želania.

Nahlásenie nesprávnych údajov


Sledujte nás