Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Zdroj: www.fbp.uniag.sk/sk/

Adresa

Nitra, 949 76
Tr. A. Hlinku 2,

Kontakty

Telefón: +421376415524

Webstránka: www.fbp.uniag.sk/sk/

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

  1. Agropotravinárstvo (APb), denná forma štúdia
  2. Aplikovaná biológia (ABb), denná aj externá forma štúdia
  3. Agrobiotechnológie (ABTb), denna forma štúdia
  4. Bezpečnosť a kontrola potravín (BKb), denná aj externá forma štúdia
  5. Potraviny a technológie v gastronómii (PTGb), denná forma štúdia

6.Vinárstvo (VINb), denná aj externá forma štúdia

bližšie o jednotlivých formách štúdia: http://www.fbp.uniag.sk/…ne-programy/

INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

  1. Technológia potravín (TNi), denná forma štúdia
  2. Agrobiotechnológie (ATi), denná forma štúdia
  3. Aplikovaná biológia (ABi), denná forma štúdia
  4. ŠP Bezpečnosť a kontrola potravín (BKi), denná forma štúdia

bližšie o jednotlivých formách štúdia: http://www.fbp.uniag.sk/…ne-programy/

Študijné programy doktorandského štúdia

– Technológia potravín (4 roky DF, 5 rokov EF štúdia)

– Agrobiotechnológie (4 roky DF, 5 rokov EF štúdia)

bližšie o doktorantskom štúdiu: http://www.fbp.uniag.sk/…ne-programy/

– Molekulárna biológia (4 roky DF, 5 rokov EF štúdia)

Nahlásenie nesprávnych údajov


Sledujte nás