Mountberry - WELLBERRY, s.r.o.

Mountberry - WELLBERRY, s.r.o.
Zdroj: www.mountberry.sk

pestovanie bobuloveho ovocia a výroba produktov zdravej výživy

Adresa

Nitra, 949 01
Podjavorinskej 96/6,

Kontakty

Mobil: 421 905 546 101
E-mail: mountberry@mountberry.sk

Webstránka: www.mountberry.sk

Pestovanie sadeníc a produkcia ovocia – spoločnosť sa zaoberá pestovaním brusníc, čučoriedok, rakytníka, arónie, zemolezu a iných bobuľovitých druhov ovocia, ich výsadbou, distribúciou sadeníc a komplexným poradenstvom pri zakladaní pestovateľských plôch.
Dnes ako prvá spoločnosť na Slovensku plantážnickým spôsobom pestuje brusnice v malebnej časti Hornej Oravy – v katastri obce Hladovka. Na plochách v katastri obcí Bobrov, Hladovka a Vavrečka testujeme najvhodnejšie odrody, ktoré je potom možné úspešne pestovať v našich podmienkach.
Jedna zo základných úloh našej spoločnosti je propagácia a podpora pestovania brusníc, čučoriedok, rakytníku a iného bobuľovitého ovocia, a následne zvýšiť konzumáciu uvedeného ovocia so značným prínosom pre zdravie ľudí.

Spracovanie ovocia a výroba produktov zdravej výživy – spoločnosť vybudovala prevádzku, v ktorej na modernej technológii spracovávajú jednotlivé druhy ovocia do produktov zdravej výživy bez používania chemických konzervantov, umelých sladidiel a umelých farbív. Všetky produkty sú tvorené zo 100% ovocia.
Jednotlivé produkty vo forme prírodných a ovocných štiav (džúsov), sirupov, omáčok, konzervovaného a sušeného ovocia, smoothies, ovocných výživ a džemov, sú vyrábané z prírodných surovín pri technologickom postupe, ktorý minimalizuje straty účinných látok.

Poradenstvo v oblasti zdravej výživy – spoločnosť vyvinula nutričný softwér, pomocou ktorého si každý človek môže veľmi prehľadným a jednoduchým spôsobom vyhodnotiť príjem a výdaj energie, fyzickú aktivitu, zdravotné riziká atď.
Hlavným cieľom je poukázať na nedostatky v stravovaní väčšiny ľudí a pomôcť im zorientovať sa pri výbere jedál alebo surovín, pri tvorbe cvičiacich programoch a hlavne pri zmene životného štýlu. Pre ľudí so zdravotnými problémami uľahčiť orientáciu pri formovaní vhodnejších stravovacích návykoch so zreteľom na ich problémy. Umožniť všetkým prístup k odborným informácia, na základe ktorých sa budú lepšie orientovať v problematike tvorby jedálníčkov a nákupoch bez zvýšených investícií.


Nahlásenie nesprávnych údajov