OZ Dajme šancu - Útulok

žiadny obrázok

Adresa

Partizánske,
,

Kontakty

E-mail: utulok.partizanske@zoznam.sk

Ako nám môžete pomôcť?

Určite viete, že tá najlepšia pomoc je adopcia (aspoň dočasná, kým sa nenájdu noví majitelia, ktorí by si psíka osvojili). Ak si ale psíka vziať nemôžete, s radosťou a vďakou prijmeme aj inú pomoc, napríklad:

  • stavebný materiál: drevo, pletivo, panelové bloky, tehly, unimobunky a pod.,
  • sponzorský dar,
  • tvorba propagačných materiálov: samolepky, letáčiky, plagáty a pod.,
  • aktívne vyhľadávanie sponzorov,
  • pomoc pri adoptovaní zvierat; dočasným ubytovaním akútnych prípadov po operácii alebo na čas do adopcie.

Psíkom môžete pomôcť aj vy zaslaním peňazí na náš účet. č.ú.: 0264500834/0900
ĎAKUJEME!

Nájdete nás v Šimonovanoch na Nemocničnej ceste v areály TSM Partizánske (v záhradkárskej časti) za futbalovým ihriskom.

Nahlásenie nesprávnych údajov


Sledujte nás