Spojená škola - Martin

Spojená škola - Martin
Zdroj: www.ssmt.sk

Červenej armády 25, Martin

Adresa

Martin, 036 01
Červenej armády 25,

Kontakty

Telefón: +421434001110
E-mail: ssmt@vuczilina.sk

Webstránka: www.ssmt.sk

Stredná odborná škola strojnícka, úplné stredné odborné vzdelanie

2411 K mechanik nastavovač 2411 K mechanik nastavovač – duálne vzdelávanie 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 2413 K mechanik strojov a zariadení 2413 K mechanik strojov a zariadení – duálne vzdelávanie 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – duálne vzdelávanie 2447 K mechanik hasičskej techniky

2679 K mechanik – mechatronik – duálne vzdelávanie 2682 K mechanik počítačových sietí 2697 K mechanik elektrotechnik 2697 K mechanik elektrotechnik – duálne vzdelávanie

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

2262 K hutník operátor 2419 K operátor ekologických zariadení 2371 Q strojárstvo

Úplné stredné odborné vzdelanie – nadstavbové štúdium

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 6476 L technicko-ekonomický pracovník

Stredné odborné vzdelanie – učebné odbory

2423 H nástrojár 2433 H obrábač kovov 2433 H obrábač kovov – duálne vzdelávanie 2464 H strojný mechanik 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2666 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia – duálne vzdelávanie 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika – duálne vzdelávanie 6475 H technicko-administratívny pracovník

2285 H zlievač 2287 H modelár 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2439 H lakovník 3675 H maliar

Nižšie stredné odborné vzdelanie

2478 F strojárska výroba 2498 F technické služby v autoservise 3383 F spracúvanie dreva

Stredná odborná škola podnikania, úplné stredné odborné vzdelanie

6341 M škola podnikania

6341 M škola podnikania – športová trieda

6308 N verejná správa

Stredná odborná škola rybárska, úplné stredné odborné vzdelanie

4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka

4215 M rybárstvo

4243 M mechanizácia pôdohospodárstva

4508 L rybárstvo a životné prostredie

4512 L poľnohospodárstvo

Stredné odborné vzdelanie

4524 H agromechanizátor – opravár

4578 H rybár

4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo

Nahlásenie nesprávnych údajov


Sledujte nás