Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské
Zdroj: www.sospruske.sk/

Adresa

Pruské, 01852
Pruské 294,

Kontakty

Telefón: +421424492532
E-mail: info@sospruske.sk

Webstránka: www.sospruske.sk/

Študijné odbory ukončené maturitnou skúškou:

45… K agromechatronik

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka

4211 M17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo

4210 M 18 agropodnikanie – kynológia

4210M 04 agropodnikanie – farmárstvo

Učebné odbory ukončené výučným listom:

4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia

4571 H záhradník

4569 H viazač–aranžér kvetín

2977 H cukrár kuchár (štvorročný odbor) – 2 výučné listy

4572 F poľnohospodárska výroba (2-ročný odbor)

Nadstavbové odbory:

4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

2982 L 02 potravinárska výroba- pekárska a cukrárska výroba

6403 L podnikanie v remeslách a službách

4511 L záhradníctvo

Pomaturitné štúdium

4221 Q vidiecka turistika

4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny

Externé štúdium

Odbor: 6403 L Podnikanie v remeslách a službách

Nahlásenie nesprávnych údajov


Sledujte nás