ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A PSOV

žiadny obrázok

Adresa

Košice, 04001
Oštepova 3,

Kontakty

Mobil: +421907 441 447
E-mail: uvplp.ke@gmail.com

Webstránka: www.uvplp.sk/Zvierata-na-osvojenie.4.0.html

Informácie, osvojenie zvierat, straty a nálezy 0907 441 447

Kde nás nájdete: Odkarentizované zvieratká si môžete prísť pozrieť, prípadne osvojiť každý deň v útulku na ceste medzi Ľudvikovým dvorom a Haniskou (smer z Košíc na Šacu. Ľudvikov dvor je tretia dedina od Košíc za Perešom a Poľovom. Tam je odbočka doľava na Hanisku. Ak si budete všímať pravú stranu cesty, miniete malú benzínovú stanicu, skleníky a všimnete si aj teplovodné potrubie ťahajúce sa popri ceste. To sa na jednom mieste nadvihne a vytvorí akúsi bránu. Do nej zabočíte a ste u nás. Uvidíte i naše informačné tabule. Čas vyhradený pre záujemcov

  1. apríl – 30. september od 14.30 – 17.00 hod. (pondelok – nedeľa)
  2. október – 31. marec od 14.00 – 16.00 hod. (pondelok – nedeľa)

V prípade, že sa rozhodnete pomôcť opusteným zvieratám a podporiť naše aktivity s nimi súvisiace, môžete tak urobiť prispením na účet:

Slovenská sporiteľňa Názov bežného účtu (na každodennú prevádzku): Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov číslo účtu : 0443423053 / 0900 IBAN: SK 4509000000000­443423053 BIC: GIBASKBX

Účet, na ktorom prebieha verejná zbierka na zriadenie útulku: číslo účtu : 0444706434 / 0900 IBAN: SK 6809000000000­444706434 BIC: GIBASKBX ĎAKUJEME!

Nahlásenie nesprávnych údajov


Sledujte nás