Výcvik Psov Bratislava

Výcvik Psov Bratislava
Zdroj: www.vycvikpsovbratislava.sk
Výcvik Psov Bratislava
Zdroj: www.vycvikpsovbratislava.sk

Tréning psov

Adresa

Bratislava - Lamač, 831 01
Bakošova 4549/46,

Kontakty

Mobil: 0905 345 675

Webstránka: www.vycvikpsovbratislava.sk

Kynologický klub Lamač

Výcvik psa v Bratislave a okolí – základné povely hrou už od 3,5 mes. šteniatka.

Hlavným zameraním je výcvik psa do praxe v mestskom prostredí a pes, ktorý dobre vychádza s ľudmi aj psami.

Naprávame problémové chovanie psov.

Kurzy základnej poslušnosti a individuálne výcviky zameriavané na socializáciu a adaptáciu v rušivom prostredí, aby Váš pes poslúchal za každých okolností.

Základné povely sa pes naučí pomerne rýchlo, ale aby ich dokázal splniť, potrebuje byť zvyknutý na každodenný rozruch v mestskom prostredí. Rušivé elementy neberieme ako prekážku, ale ako potenciálnu možnosť odmeny, čo nám pomáha pri učení povelov aj adaptácii na rôzne okolnosti zároveň.

Psy sa u nás neučia tvrdým „drilom“, ale hrou, aby sami chceli splniť náš povel, pretože z toho majú radosť. Takto u nás vyhráva pes aj jeho majiteľ a upevňujú si vzájomnú radosť a dôveru.

Nahlásenie nesprávnych údajov


Sledujte nás