Kočovanie včiel

Už oddávna sa so včelami kočuje. Kedysi aj starí Egypťania prepravovali svoje včelstvá loďami po Níle. Dnes je komerčné včelárenie bez kočovania nepredstaviteľné.

Kočovaním včelár rozumie premiestňovanie svojich produkčných včelstiev na miesta, kde včely nájdu lepšiu znášku. Aj včelár, ktorý sa včelami zaoberá zo záľuby a obhospodaruje len menší počet včelstiev, by sa mal oboznámiť s kočovaním, pretože práve s ním sú spojené zásadné otázky včelárenia. Nároky včiel na peľovú, nektárovú a medovicovú znášku možno na mnohých stanovištiach po celé vegetačné obdobie len ťažko splniť. V intenzívne obhospodarovaných poľnohospodárskych oblastiach včely nenachádzajú takmer nijaké zdroje znášky. Lúky sa skoro kosia a burina sa ničí herbicídmi. Znáška býva často prerušená. Preto včelár priváža často včely na miesta, kde sa práve vyskytuje iný zdroj znášky, aj keď často veľmi vzdialený.

Na druhej strane však vo veľkých pestovateľských oblastiach s ovocnými plodinami, repkou či inými rastlinami možno dosiahnuť vysoké a isté úrody len vtedy, keď ich kvety navštívi dostatočný počet včiel. Aj lesy, predovšetkým jedľové a smrekové, sú vhodným miestom na kočovanie, hoci pravidelne každý rok a na každom mieste nemedujú, takže ak včelár chce získať lesný med, musí kočovať.

Kočovné stanovište

Stanovisko by malo byť dostupné motorovým vozidlom a nachádzať sa v blízkosti zdroja znášky. Aj pri znáške z kvetov by malo byť situované na okraji lesa alebo tak, aby včely mali dobrý výlet a neohrozovali ľudí ani poľnohospodárske zvieratá. Spravidla pred umiestnením včelstiev treba stanovište upraviť, napríklad odstrániť krovie, pripraviť podstavce a materiál na zakrytie. Ako podstavce použijeme dva drevené hranoly, ktoré uložíme na dva priečne položené krátke hranoly, alebo rozoberateľné kočovné podstavce z dosák, prípadne z oceľových rúrok a z priečnych drevených hranolov. V mierne zvlnenom teréne bude úle najvhodnejšie umiestniť na kovové podstavce s nastaviteľnými nohami.

Preprava včelstiev

Na zakrytie úľov sú vhodné bitúmenové platne, ktoré zaťažíme kameňom. V núdzi môžeme použiť aj čiernu plastovú fóliu. Ak nie je v blízkosti voda, musíme postaviť napájadlo. Ak chceme pre včely ideálne stanovisko, je vhodné, ak si úľ postavíme na odľahlom mieste ako je starý kameňolom, na spustnutej pôde alebo na odľahlom okraji lúky či lesa. Samozrejme na  takýchto miestach väčšinou ani nebývajú ťažkosti s majiteľmi pozemkov. Obecné a lesné úrady ich zvyčajne prenájmu za výhodných podmienok.

Príprava včelstiev na kočovanie

Všetko závisí od úľov. Dôležité je, aby sa úľ mohol tesne uzavrieť, ale včely mali pri tom dostatok vzduchu. Na úľoch, ktoré sú prístupné zozadu, možno časť zadných dvierok snímať a prívod vzduchu zabezpečiť cez husté drôtené pletivo. Vetranie nadstavkových úľov zabezpečíme buď zhora zasieťovaným vetracím rámom, alebo zospodu cez dno úľa. Ak nie sú jednotlivé nádstavky spojené zámkami alebo iným spôsobom, musíme ich zabezpečiť popruhmi. Dbáme na to, aby sa bezprostredne pred kočovaním nevkladali do včelstiev nové, ešte nepritmelené rámiky, ktoré by sa mohli počas prepravy pohnúť a včely privaliť. V praxi sa najlepšie osvedčili plecnaté rámiky, ktoré neumožnia pohyb plastov pri prevážaní. Kočovať by sme mali len so silnými včelstvami, ktoré majú zásoby na dva týždne. Ak zásoby nestačia, musíme včelstvá tri dni pred kočovaním nakŕmiť. Letáče na úľoch zatvoríme večer až potom, keď včely prestanú lietať.

Preprava Včelstiev

Preprava sa môže uskutočniť buď hneď, alebo skoro ráno. Prevoz je výhodné zariadiť tak, aby sme sa na stanovište dostali ešte pred vyletením včiel. V každom prípade musíme zabezpečiť dostatočné vetranie, inač by sa mohli práve veľké, teda najlepšie včelstvá udusiť. Pri preprave na väčšie vzdialenosti odporúčame v blízkosti včiel umiestniť vodou nasiaknutý mach. Včelstvá prepravujeme vhodnými dopravnými prostriedkami, ako je traktor, nákladný automobil, prípadne osobné auto s prívesom. Nakladanie a vykladanie by malo prebiehať pokojne a plynule. Prácu nám uľahčí vozík na vrecia a prepravky, táčky alebo iné zariadenie na prenášanie. So zreteľom na možné nebezpečenstvo úrazu by sme nikdy nemali kočovať sami. Bude dobré keď si na prípadné utesnenie úľa vezmeme so sebou vedro s tvárnou hlinou alebo širokú lepiacu pásku. Aj kladivo, kliešte a klince môžu prísť vhod. Podľa možnosti má preprava prebiehať bez prerušenia. Ak je potrebná prestávka, motor nevypíname, aby sa včely neznepokojovali. Pri dlhšej prestávke alebo za horúčavy včelstvá zložíme a necháme lietať. Večer potom môžeme pokračovať v ceste.

Na kočovnom stanovišti

Na kočovnom stanovišti letáče otvoríme až potom, keď sú už všetky včelstvá umiestnené. Dokonca sa odporúča ešte chvíľku počkať. Potom si nasadíme kuklu a pred otvorením letáčov použijeme dymák. Ďalej uvedieme, akú prípravu respektíve materiály potrebujeme pri kočovaní:

Vozidlo s dokladmi a s dostatkom pohonných látok

• Kočovné popruhy ( ak sú potrebné)

Včelárske pomôcky: dymák, materiál do dymáka, zápalky, vypačovadlo

Iné náradie, ako napríklad: kladivo, kliešte, klince, širokú lep. pásku

Ochranný odev, kuklu, pracovné rukavice, pevnú obuv

Bandasku s vodou a rozprašovač

Vreckovú baterku

Lekárničku

Zdravotný preukaz

 

Kočovný poriadok včiel

Kočovný poriadok je súhrn predpisov, podľa ktorých sa včelár pri kočovaní so včelami musí riadiť. Včely nemožno premiestňovať svojvoľne. Na ich premiestnenie mimo katastra obce, kde majú včely trvalé stanovisko, sa vyžaduje povolenie na kočovanie alebo kočovný preukaz, ktorý na žiadosť včelára vystavuje okresný štátny veterinárny lekár a včelárska organizácia, ktorá ho potvrdzuje na 14 dní pred premiestnením včelstva.

Takéto povolenie je platne iba vtedy, keď má včelár k nemu kočovné doklady, to je povolenie majiteľa pozemku, na ktorom chce umiestniť svoje včelstvá a potvrdenie o prehliadke včelieho plodu. Bez uvedených dokladov je kočovanie so včelami trestné a stíha sa podľa veterinárnych predpisov aj kočovného poriadku. Kočovať možno len so zdravými včelstvami, aby sa zabránilo prípadnému zavčeleniu nákazy. Možnosť zavlečenia nákazy je totiž veľmi veľká najmä na miestach s dobrými znáškovými podmienkami.

Na kočovnom stanovisku treba včelstvá označiť tabuľkou, na ktorej je uvedené meno a adresa včelára, počet včelstiev na stanovisku, ako aj miesto, kde sú uložené kočovné doklady. Kočujúci včelár je okrem toho povinný poslať oznámenie o umiestnení včelstiev obecnému alebo lesnému úradu, v katastri ktorého sa jeho včelstvá nachádzajú.

 

Zuzana Gadušová
Autor:
Zuzana Gadušová

Viac článkov od Zuzana Gadušová

Podobné témy


Kam umiestniť úľ

Kam umiestniť úľ

Určite by sme mali myslieť na dobrú blízkosť k bydlisku a dobrý prístup k úľom. Nesmieme zabudnúť ani na požiadavky včeličiek. Na dobrom stanovišti sa predsa nemusia vôbec vyskytnúť niektoré choroby. Určite úle…


12 najužitočnejších medonosných rastlín do záhrady

12 najužitočnejších medonosných rastlín do záhrady

Medonosné rastliny sú okrem samotných včiel prospešné aj pre včelárov a pestovateľov ovocia či zeleniny. Vyznačujú sa vysokou produkciou nektáru, z ktorého včely vyrábajú med, no takisto poskytujú včelám peľ, ktorým…


Ako zabrániť rojeniu bez vytvorenia nového včelstva

Ako zabrániť rojeniu bez vytvorenia nového včelstva

Prvá etapa Po zložení nadstavkov zostane iba dno, na ktoré položíme nový nadstavok s dvoma plodovými plátmi  v strede. Vedľa nich zľava aj sprava umiestnime medzistienky a na kraj z oboch strán zasa medový plást. Na…


Život včiel v jeseni a počas zimy

Život včiel v jeseni a počas zimy

Znáška peľu je priaznivá pre budúcoročný vývoj včiel. Všetky zásoby peľu včelstvám prenecháme, prípadne ich rovnomerne rozdelíme medzi jednotlivé včelstvá. Ak je chladno, včely skončia všetky letové aktivity, ktoré nie…


Vŕby na včelnici

Vŕby na včelnici

Ako každý strom recyklujú živú hmotu, dodávajú kyslík, sú príbytkom pre malé tvory. Majú pekné, ozdobné jahňady. Prúty sa dajú využiť na košíky alebo výplet pekného plôtiku. Viete, že včelami spracovaný peľ v plástoch…


Kočovanie včiel

Kočovanie včiel

Kočovaním včelár rozumie premiestňovanie svojich produkčných včelstiev na miesta, kde včely nájdu lepšiu znášku. Aj včelár, ktorý sa včelami zaoberá zo záľuby a obhospodaruje len menší počet včelstiev, by sa mal…

Sledujte nás