Zoznam stredných škôl zameraných na prírodu


štúdijné odbory stredných škôl zamerané na prírodu

Pre študentov, ktorí majú radi prírodu a chcú ju študovať prinášame kompletný prehľad škôl zameraných na prírodu:

Aktualizované: 20.11.2023

Veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, včelárstvo, rybárstvo, vinohradníctvo, poľnohospodárstvo, agropodnikanie a životné prostredie majú jedno spoločné - blízky vzťah k prírode. Tu je prehľad škôl, ktoré ponúkajú štúdijné odbory zamerané na tieto oblasti:

 

1. Veterinárstvo:

Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14, Nitra

Študijný odbor: 4336 M 01 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov hospodárskych zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4336 M 03 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov cudzokrajných zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4336 M 04 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Drobnochov, 4 - ročné štúdium s maturitou

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Štúdijné odbory: 4336 M 01 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov hospodárskych zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

                           4336 M 03 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov cudzokrajných zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Študijný odbor: 4336 M 03 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov cudzokrajných zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4336 M 04 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Drobnochov, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4336 M 05 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov psov, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Pod brehmi 6/A, Bratislava-Dúbravka

Študijný odbor: 4336 M 01 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov hospodárskych zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4336 M 03 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov cudzokrajných zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4336 M 04 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Drobnochov, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4336 M 05 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov cudzokrajných zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 2, Košice-Barca

Študijné odbory: 4336 M 01 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov hospodárskych zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

                           4336 M 03 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov cudzokrajných zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

                           4336 M 05 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov cudzokrajných zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

                           4338 M veterinárny asistent pre ambulancie, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Predmestská 82, Žilina

Študijný odbor: 4336 M 01 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov hospodárskych zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4336 M 02 – Veterinárne zdravotníctvo a hygiene – hygienická a laboratórna služba, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

 

Študijný odbor: 4336 M 02 – Veterinárne zdravotníctvo a hygiene – hygienická a laboratórna služba, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Študijný odbor: 4336 M 02 – Veterinárne zdravotníctvo a hygiene – hygienická a laboratórna služba, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

2. Lesníctvo:

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica

Štúdijné odbory: 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka, 4 - ročné štúdium s maturitou

                           4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Študijný odbor: 4556 K Operátor lesnej techniky, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Učebné odbory:4562 H lesokrajinár, 3 – ročné štúdium

                          4575 H mechanizátor lesnej výroby, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín

Študijný odbor: 4556 K Operátor lesnej techniky, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4575 H MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov

Štúdijné odboy: 42196 M 01 Lesníctvo - lesnícka prevádzka, 4 - ročné štúdium s maturitou

                          42196M 02 lesníctvo - krajinná ekológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor:   4556 K Operátor lesnej techniky, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Prakovce

Učebný odbor : 4579 F lesná výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Učebný odbor: 4579 F lesná výroba, 2 – ročné štúdium

 

Spojená škola, Železničná 5, Poltár

Učebné odbory: 4575 H Mechanizátor lesnej výroby, 3 – ročné štúdium

                           2466 H 04 Mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia, 3 – ročné štúdium

                           4579 F lesná výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce

Štúdijný odbor: 4556 K operátor lesnej techniky , 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory: 4575 H Mechanizátor lesnej výroby, 3 – ročné štúdium

                           4579 F lesná výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok

 

Štúdijný odbor: 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Študijný odbor: 4219 M 02 lesníctvo - krajinná ekológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Učebný odbor: 4579 F lesná výroba, 2 – ročné štúdium

 

3. Vinárstvo a ovocinárstvo:

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 1, Modra

Študijné odbory:   4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka, 4 - ročné štúdium s maturitou 

                             4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie, 4 - ročné štúdium s maturitou

                             4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

                             4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

4. Rybárstvo:

 

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Učebný odbor: 4578 H rybár, 3 – ročné štúdium

 

Spojená škola, Červenej armády 24, Martin

Štúdijný odbor: 4215 M rybárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou                

 

5. Včelárstvo:

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Učebný odbor: 4582 H včelár, včelárka, 3 – ročné štúdium

 

6. Životné prostredie:

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce

Štúdijný odbor: 3916 M životné prostredie, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, Humenné

Štúdijný odbor: 28416 Technológia ochrany a tvorby životného prostredia

 

7. Záhradníctvo a Floristika:

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Študijný odbor: 4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

Študijný odbor:  4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory: 4569 H viazač- aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium 

                          

Spojená škola - organizačná zložka SOŠ záhradnícka, Bratislavská 44, Malinovo

Učebné odbory: 4211 M 26 záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba, 4 - ročné štúdium s maturitou

                           4211 M 17 záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory: 4571 H záhradník, 3 – ročné štúdium

                           4569 H viazač - aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce

Štúdijné odboy: 4211 M 26 záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba, 4 - ročné štúdium s maturitou

                          4211 M 17 záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory: 4571 H 03 záhradník, 3 – ročné štúdium

                           4569 H 03 viazač - aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium

 

Spojená škola, Čaklov 249, okr. Vranov nad Topľou

Učebný odbor: 4569 H Viazač – aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium

                         4571 H - záhradník (záhradníčka, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Štúdijný odbor: 4228 M záhradnícka výroba a služby, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4240 M záhradný dizajn, 4 - ročné štúdium s maturitou

Stredná odborná škola Rakovice

Štúdijný odbor: 42 39 M FLORISTIKA, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 45 69 H viazač- aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium

                         45 71 H záhradník, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom

 

Štúdijné odbory: 4211M Záhradníctvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory: 4569 H 00 Viazač – aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium

                           4571 H 00 Záhradník, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Učebný odbor: 4529 H Pracovník pre záhradnú tvorbu zeleň a služby, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Predmestská 82, Žilina

Študijný odbor: 4211 M Záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Študijný odbor: 4239 M Floristika, 4 - ročné štúdium s maturitou

                          4211 M 26 záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4571 H záhradník, 3 - ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce

Učebný odbor: 4571 H záhradník, 3 - ročné štúdium

 

Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda

Študijný odbor: 4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Učebný odbor: 4571 H záhradník, 3 - ročné štúdium

 

8. Agropodnikanie:

Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14, Nitra

Študijné odbory: 4210 M 18 agropodnikanie (kylológia), 4 - ročné štúdium s maturitou

                           4210 M 04 agropodnikanie (farmárstvo), 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice

Štúdijné odboy: 4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                          4210M 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                   

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Študijný odbor: 4210M 16 agropodnikanie, pestovateľstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

Štúdijné odboy: 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka, 4 - ročné štúdium s maturitou

                          4210 M 18 agropodnikanie - kynológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

                      

Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš

Študijný odbor: 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Štúdijné odboy: 4210 M 18 agropodnikanie - kynológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

                          4210 M 08 agropodnikanie –Poľnohos. manažment,4 - ročné štúdium s maturitou

             

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec

Štúdijné odboy: 4210 M 18 agropodnikanie - kynológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

                          4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                          4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Štúdijné odboy: 4210 M 18 agropodnikanie - kynológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

                          4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                          4212 M      agropodnikanie – rybárstvo a vodný manažment, 4 - ročné štúdium s maturitou                                                         

Učebný odbor:  4580 H chovateľ 02 chov koní a jazdectvo, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou

Štúdijné odboy: 4210 M 04 Agropodnikanie – farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                          4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa

Študijný odbor: 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, 4 - ročné štúdium s maturitou           

Učebný odbor: 4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce

Štúdijné odboy: 4210 M 08 agropodnikanie - poľnohospodársky managment, 4 - ročné štúdium s maturitou

                          4210 N 11 agropodnikanie a agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Spojená škola, Červenej armády 24, Martin

Štúdijné odbory: 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                           4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor:   4580 H 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Štúdijné odbory: 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka,4 - ročné štúdium s maturitou

                           4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda

Štúdijné odbory: 4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou                              

                           4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Predmestská 82, Žilina

Študijný odbor: 4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

                         4210 M 18 agropodnikanie - kynológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča

Štúdijné odbory: 4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby, 4 - ročné štúdium s maturitou

                           4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

                           4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany

Študijný odbor: 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina

Štúdijné odbory: 4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby, 4 - ročné štúdium s maturitou

                            4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Štúdijné odbory: 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves

Štúdijný odbor: 4210 M 11 Agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník

Štúdijné odbory: 4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Spojená škola, Železničná 5, Poltár

Štúdijný odbor: 4210 M 11 Agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4580 H 03 chovateľ – chov oviec, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce

Štúdijný odbor: 4210 M 11 Agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Štúdijné odboy: 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. Slobody 12, Sobrance

 

Štúdijné odbory: 4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby, 4 - ročné štúdium s maturitou

                           4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

Štúdijný odbor: 4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

9. Poľnohospodárstvo:

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Učebný odbor: 4524 H agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium

                        4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

Študijný odbor: 4532 K – Agromechatronik, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory: 4561 H 01 poľnohospodár – (farmárstvo, mechanizácia), 3 – ročné štúdium

                          4572 F poľnohospodárska výroba, 2 - ročné štúdium

 

Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš

Učebný odbor: 4572 F poľnohospodárska výroba, 2 - ročné štúdium

                        4524 H AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Dvory nad Žitavou

Učebný odbor: 4561 H 02 Poľnohospodár - farmárstvo, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín

Študijný odbor: 4243 M Mmechanizácia pôdohospodárstva, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4524 H AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce

Štúdijný odbor: 4236 M ekonomika pôdohospodárstva, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4561 H 03 poľnohospodár – služby, 3 – ročné štúdium

                        4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium

 

Spojená škola, Červenej armády 24, Martin

Štúdijný odbor: 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva, 4 - ročné štúdium s maturitou                          

Učebný odbor: 4524 H agromechanizátor - opravár, 3 – ročné štúdium

 

Spojená škola, Čaklov 249, okr. Vranov nad Topľou

Učebný odbor: 4524 H Agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium
 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Učebné odbory: 4524 H agromechanizátor, 3 – ročné štúdium

                           4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola techniky a mechanizácie, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo

Učebné odbory: 4561 H 01 Poľnohospodár – mechanizácia, 3 – ročné štúdium

                           4524 H Agromechanizátor – opravár, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Učebný odbor: 4524 H Agromechanizátor – opravár, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

Učebný odbor: 4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium                       

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Predmestská 82, Žilina

Študijný odbor: 4236 M – Ekonomika pôdohospodárstva, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Kalinčiakova 1584/8, Fiľakovo

Učebný odbor: 4561 H 03 Poľnohospodár – služby, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota

Študijný odbor: 4532 K – Agromechatronik, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory:4524 H agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča

Študijné odbory: 4524 H agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium

                            4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Učebné odbory: 4524 H agromechanizátor, opravár, 3 - ročné štúdium

                           4572 F poľnohospodárska výroba, 2 - ročné štúdium

 

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Učebný odbor: 4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník

Učebné odbory: 4524 H agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium

                                      4572 F poľnohospodárska výroba , 2 – ročné štúdium

 

Spojená škola, Železničná 5, Poltár

Učebné odbory: 4524 H agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium

                                      4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia , 3 – ročné štúdium

                                      4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo , 3 – ročné štúdium

                                      4561 H 03 poľnohospodár – služby, 3 – ročné štúdium

                                      4572 F poľnohospodárska výroba , 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola technická, Ul.Esterházyovcov 712/10, Galanta

Učebný odbor: 4524 H Agromechanizátor – opravár, 3 – ročné štúdium

                        4572 F poľnohospodárska výroba, 2 - ročné štúdium

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo

Učebný odbor: 4524 H Agromechanizátor – opravár, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola Rakovice

Učebný odbor: 4572 F - Poľnohospodárska výroba, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice

Študijný odbor: 4243 M - mechanizácia pôdohospodárstva4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory: 4561 H 01 poľnohospodárstvo – mechanizácia, 3 – ročné štúdium

                          4561 H 02 poľnohospodárstvo – farmárstvo, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa

 

Učebný odbor: 4572 F - Poľnohospodárska výroba, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Študijný odbor: 4532 K – Agromechatronik, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

Študijný odbor: 4243 M Mmechanizácia pôdohospodárstva, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec

Učebný odbor: 4524 H Agromechanizátor – opravár, 3 – ročné štúdium

                        4572 F - Poľnohospodárska výroba, 3 – ročné štúdium

                         

Zdroj: www.cvtisr.sk

 Podobné témy

štúdijné odbory stredných škôl zamerané na prírodu

Zoznam stredných škôl zameraných na prírodu

Aktualizované: 20.11.2023 Veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, včelárstvo, rybárstvo, vinohradníctvo, poľnohospodárstvo, agropodnikanie a životné prostredie majú jedno spoločné – blízky vzťah k prírode. Tu je…

oziminy pestovanie

Ako a prečo pestovať zelené hnojivo (oziminy) v záhrade

S každou ďalšou úrodou vo vašej záhrade sa z pôdy vytrácajú živiny. Tie sa stávajú súčasťou zeleniny a ovocia a aj vďaka nim sú chutné a výživné pre vás. Ak chcete v záhrade pestovať aj budúcu sezónu, musíte pôdu opäť…

kravy jersey

Plemeno hovädzieho dobytka Jersey a jeho chov

Mlieko od plemena Jersey má oproti iným plemenám vysoký obsah tuku (5%), bielkovín (4%) a vysoký obsah minerálov, čo ho predurčuje na výrobu mliečnych výrobkov ako maslo, smotanu, syry a zakysané mliečne produkty. Ich…

fúzavka cesnaková Suillia lurida škodca cesnaku

Fúzavka cesnaková, škodca zimného cesnaku

Fúzavka cesnaková (Suillia lurida) je mucha, ktorá je zafarbená do hrdzava, podobá sa mäsiarke, ale je kratšia ( 4–5 mm), má dymové krídla a pomalý let, telo má pokryté chĺpkami, na hrudi má pozdĺžne červené pásiky, na…

chov mangalice

Na farme, kde sa chová mangalica

Mangalica je plemeno prasiat, ktoré vzniklo krížením s polodivými sviňami, po ktorých zdedilo jedinečné vlastnosti. Tá najcennejšia vlastnosť je schopnosť vytvárať tuk, ktorý tvorí až 65% ich úžitkovej hmotnosti …

minerály pre rastliny - žltnutie listov

Význam minerálov vo výžive rastlín

Na to aby mohli rastliny rásť a prosperovať, potrebujú dostatok minerálnych látok na svoju výživu. Niektoré minerálne látky (prvky) využívajú rastliny vo väčšej miere (Tvoria 10 až 0,01% z ich hmotnosti ) – tie nazývame…