Skalka v záhrade, jej druhy a tvorba

Všetko o skalkách a ich tvorbe, spolu s viacerými ukážkami najkrajších skaliek pre inšpiráciu

Skalka je obľúbený prvok v záhrade, v ktorom hrajú hlavnú úlohu skaly, kamene a štrk. Skalky môžu mať mnoho prirodzených aj umelých podôb, pričom môžu mať rôzne veľkosti a môžu, no nemusia obsahovať rastliny. Všetko záleží na vkuse ich tvorcu a na účele pre ktorý sú vytvárané.

Okrasné skalky v záhrade majú dlhú históriu, pričom ich počiatky by sme mohli hľadať v starých čínskych a japonských záhradách, ktorými sa inšpirovali aj európski záhradní architekti a to najmä počas 19. storočia. Začiatkom 20. storočia sa vyvinuli moderné európske skalky a to najčastejšie v podobe alpinárií, ktoré boli spájané i s turistikou, objavovaním nových vysokohorských druhov rastlín a s ich aklimatizáciou a zakomponovaním do záhradnej skalky.    

V súčasnosti sú najznámejšie azda klasické skalky alpínskeho typu, na ktorých sa pestujú nízkorastúce rastliny a dreviny v snahe vytvoriť miniatúrnu prírodnú scenériu pripomínajúcu horské skaly, štrkoviská a vysokohorské lúky. Väčšina rastlín pestovaná v alpínskej skalke pochádza z oblastí s vysokou nadmorskou výškou a je prispôsobená na tamojšie extrémne podmienky. Skalničky, ako tieto rastliny nazývame, majú spoločné nároky na pestovanie. Obľubujú málo výživné, kamenisté pôdy s dobrou priepustnosťou a slnečné stanoviská.

I keď majú skalky mnoho foriem a ich tvorba nemá jasne popísané pravidlá, skalky nie sú len náhodne vysypané skaly na záhrade, medzi ktorými rastú skalničky. Skaly, štrk a rastliny by mali byť v skalke dômyselne uložené tak, aby vytvárali estetickú kompozíciu a aby skalka prirodzene zapadala do svojho okolia. 

Druhy skaliek

V záhrade si môžete vytvoriť toľko druhov skaliek, koľko je len prírodných scenérií a pri plánovaní skalky vás obmedzujú len priestorové podmienky v záhrade a vaša predstavivosť. Poznáme Však niekoľko základných typov záhradných skaliek, ktoré sa od seba výrazne odlišujú svojou formou:

Klasická skalka

skalničkyKlasické skalky, známe aj ako alpínske skalky alebo alpináriá vidíme v našich záhradách najčastejšie. Väčšinou sa budujú na prírodných svahoch alebo zvlneniach terénu, pričom väčšie a menšie skaly sú rozmiestnené do priestoru skalky tak, aby imitovali prirodzenú vysokohorskú scenériu. Veľkosť a tvar skalky, typ kameňov a použité skalničky sú značne variabilné a môžu sa kombinovať na dosiahnutie požadovanej kompozície.

Škárová skalka

špárová skalka v záhradeŠkárová skalka sa odlišuje od klasickej alpínskej skalky typom použitých kameňov a formou ich ukladania v rámci skalky. Škárová skalka sa buduje postupným ukladaním plochých kameňov bokom (na kant) a vedľa seba tak, aby medzi sebou vytvárali škáry, do ktorých sa následne sadia skalničky. Takýmto spôsobom sa imitujú prírodné scenérie vrstiev skál, ktoré sa vplyvom geologického vrásnenia pretočili a vytvorili zaujímavé štruktúry na povrchu.

Miniatúrna skalka

miniskalkaMiniatúrne skalky sú zmenšeninou záhradných skaliek v kvetináči alebo v inej nádobe. Sú vhodnou alternatívou pre tých, ktorí nemajú záhradu, prípadne pre pestovateľov, ktorí si chcú vytvoriť skalku aj v interiéri. Pri tvorbe miniskaliek platia také isté princípy ako pri skalkách klasických rozmerov, len v menšej mierke. Aj v tomto prípade je potrebné zabezpečiť dokonalú drenáž v nádobe, aby sa v nej rastliny neutopili. Miniatúrne skalky sa často kombinujú aj s bonsajmi pri vytváraní zmenšených prírodných scenérií.

Suchý potok

skaka suchý potok z kameňovSuché potoky sa stali ďalším moderným prvkom záhradnej architektúry a z určitého pohľadu ich tiež môžeme považovať za skalky. Suchý potok stvárňuje imaginárny vodný tok v záhrade a dodáva jej tak dynamiku a harmóniu. V suchom potoku samozrejme nechceme a nemôžeme pestovať skalničky, pretože je oproti okolitému terénu znížený čo znamená zvýšenú vlhkosť. Z tohto dôvodu sa do suchého potoka vyberajú rastliny, ktorým takéto podmienky vyhovujú a sadia sa na okraje suchého potoka, čím umocňujú jeho línie.

Suchý múrik

suchý múr v záhradeAj suché múry a múriky sú veľmi obľúbeným prvkom v záhradách a pokojne ich môžeme považovať za skalky. A to najmä ak sú vhodne zakomponované do kompozície záhrady a doplnené o prevísajúce a popínavé rastliny. Suchými múrikmi sú často zakončené aj iné typy skaliek.

 

 

Skalky kombinované s vodnými prvkami

skalka s vodným prvkomI keď pod pojmom skalka si väčšinou predstavujeme suchú skalku alpínskeho typu, neznamená to, že by v každej skalke mali byť vysokohorské skalničky a vôbec, že by mala byť skalka suchá. Naopak, pod okrasnými skalkami môžeme rozumieť akékoľvek využitie prvkov z prírodných skál v záhrade a nemusíme sa obmedzovať na stereotypy. V záhradnej architektúre sa skalky často kombinujú aj s jazierkami, potokmi, či inými vodnými prvkami v záujme vytvoriť scenérie, ktoré môžeme pozorovať aj v prírode. Vodným prvkom sa samozrejme prispôsobuje aj skladba rastlín a rozsah ich výsadby.    

Inšpirácie na rôzne typy skaliek nájdete na konci totho článku.

Ako si urobiť skalku v záhrade

Vytvorenie okrasnej skalky v záhrade je síce fyzicky náročné, no nie je to komplikované a všetko čo na to potrebujete sú skaly, štrk, pôda a skalničky. V nasledovných riadkoch sa budeme venovať tvorbe klasickej skalky alpínskeho typu:

1. Výber miesta pre skalku

Výber miesta pre skalku a jej zakomponovanie do záhrady je kľúčové preto, aby skalka pôsobila prirodzene a harmonicky s okolím. Skalka pred domom alebo skalka na rovine a obkolesená pokoseným trávnikom jednoducho nemôže pôsobiť prirodzeným dojmom už len kvôli svojmu okoliu. Skalka nemá pôsobiť ako päsť na oko, naopak, čaro skalky je v jej nenásilnej elegancii a v súhre s jej okolím. Najkrajšie skalky pôsobia v záhrade tak, ako keby ich tam vytvorila príroda a boli tam odjakživa.

Ideálnym miestom pre skalku v záhrade je svahovitý terén, prípadne kopec či vlnitý profil záhrady. V každom prípade je potrebné pre skalničky zabezpečiť dokonalú drenáž vody, v čom nám pomáha vyvýšená poloha skalky v porovnaní s okolitým terénom.

Orientácia skalky môže byť v podstate akákoľvek, no podľa nej budeme do skalky vyberať vhodné rastliny. Východná a severovýchodná orientácia vyhovuje väčšine vysokohorských skalničiek, zatiaľ čo južná a západná orientácia bude viac vyhovovať rastlinám, ktorým vyhovuje plné slnko, ako napríklad rozchodníky, skalnice a rôzne iné suchomilné rastliny.

2.   Úprava terénu a pôdy pod skalkou

Z pôdy pod budúcou skalkou odstránime burinu aj s koreňmi a terén upravíme do požadovaného tvaru. Kvôli prehľadnejšej práci si môžeme vyznačiť okraje a kontúry budúcej skalky značkovačom.

V prípade ak je pôda ťažká (ílovitá), nasypeme na celú plochu pre skalku drenážnu vrstvu (20 cm) v podobe jemného štrku alebo hrubého piesku. Na drenážnu vrstvu pridáme vrstvu substrátu, ktorý pripravíme zo záhradnej zeminy, kompostu (záhradníckeho substrátu) a drenážnej zložky (jemný štrk, piesok, drvená tehla alebo iné priepustné materiály). Drenážna zložka substrátu by mala tvoriť minimálne 50 % substrátu. Do takto pripraveného substrátu sa budú neskôr vysádzať skalničky.

3. Výber a ukladanie kameňov do skalky

Výsledná podoba skalky by mala čo najprirodzenejšie zobrazovať prírodné scenérie a tomu by mal byť podriadený aj samotný výber a uloženie skál. Vhodnou voľbou sú vždy lokálne sa vyskytujúce kamene (pieskovec, vápenec, rula, žula a iné horniny) aby skalka zapadala do okolitého prostredia. Kombinácie skál rôznych farieb vyzerajú väčšinou neprirodzene a preto je vhodné zamerať sa len na jeden farebný tón.

ako si vyrobiť skalku v zahradeNajskôr ukladáme najväčšie skaly, pretože sú náročné na manipuláciu. Pred každým uložením vyhĺbime pre skalu lôžko do ktorej ju položíme tak, aby bola stabilná. Každú skalu si pred uložením prezrieme a vyberieme najkrajšiu pohľadovú stranu, ktorá sa najviac hodí do kompozície skalky. Skaly ukladáme tak, aby čo najviac pripomínali skaly v prírode a vyhýbame sa neprirodzeným (napr. kolmým) uloženiam kameňov. Pri väčších skalkách nezabúdame ani na vytvorenie cestičiek (väčšinou z plochých kameňov), ktoré nám pomôžu pri budúcej starostlivosti a pohybe po skalke. Skalku postupne zaplníme aj menšími kameňmi, pričom medzi nimi nechávame malé škáry pre skalničky a väčšie plochy pre rozpínavejšie rastliny.  

4. Výsadba skalničiek

Do voľných škár a na voľné plochy vysádzame jednotlivé rastliny tak, aby sme vytvorili cieľovú kompozíciu. Do zadnej časti skalky sa zvyčajne vysádzajú vyššie rastliny a dreviny (vytvárajú pozadie skalky a začleňujú skalku do okolia) a do prednej časti skalky nižšie druhy na zvýraznenie výšky skalky. Pri výsadbe rastlín do úzkych štrbín, ich najskôr zbavíme pôdy v koreňovom bale (opatrne prstami rozoberieme koreňový bal a uvoľníme korene) a takéto voľnokorenné rastlinky opatrne sadíme do škár v skalke.

Samotné skalničky vyberáme tak, aby bola skalka zaujímavá v každom ročnom období a pre každú rastlinu nájdeme miesto, kde jej budú vyhovovať svetelné a priestorové podmienky. Na výber máme širokú ponuku rôznych horských skalničiek (lomikameň, klinček, poniklec, zvonček, horec, a mnohé iné ), okrasných tráv, sukulentov, rozchodníkov, kobercových rastlín (dúška materina, flox, tarička,..) a zakrpatených drevín. Nezabúdame ani na ihličnany a stálozelené dreviny, ktoré skalku oživia počas zimy. Aj v tomto prípade však platí, že menej je viac. Účelom skalky totižto nie je pestovať čo najviac druhov exotických skalničiek na jednom mieste ale vytvorenie prirodzenej scenérie, v ktorých zvyčajne rastie len zopár druhov.    

Pri výsadbe myslíme na to, že rastliny sa časom rozrastú a skalku zaplnia, takže rastliny nevysádzame príliš nahusto.  Po výsadbe pokryjeme okolie rastlín mulčom v podobe kamennej drte alebo hrubšieho štrku, ktorý obmedzuje zakorenenie burín.

Kedy stavať skalku

Skalku je možné tvoriť od jari do jesene, no na výsadbu skalničiek je najvhodnejšie jarné obdobie. V prípade kontajnerovaných rastlín je možné vysádzať počas celej sezóny.

Starostlivosť o skalku

Skalky (a to najmä klasické alpínske skalky) sú pomerne náročné na starostlivosť. Predovšetkým chúlostivé vysokohorské skalničky, si budú vyžadovať vašu pozornosť. Ich údržba tkvie v odstraňovaní drobnej buriny, ktorá sa v skalke napriek mulču uchytí a v zostrihávaní/redukovaní príliš rozpínajúcich sa rastlín. Niektoré druhy rastlín potrebujú aj pravidelnú zálievku a ochranu proti mrazu vo forme prikrytia čečinou.  

Skalku tiež narúšajú živly (vietor, dážď, sneh, ľad, teplota) a škodcovia (vtáky, myši, krtkovia, slimáky a hmyz), takže je ju potrebné udržiavať a obnovovať.

Inšpirácie pre tvorbu skalky:

rozchodníky v skalke

ako vytvoriť skalku

skalka na rovine

ako urobiť skalku vo svahu

skalka a schody zo skál v záhrade

prírodná skalka

inšpirácia na skalku pred domom

záhrada zo skalkou

 

Použité zdroje: alpinegardensociety.net ,highcountrygardens.com,  alpineplants.ca, bbc.co.uk

Autor:
Katka Ondeková

Viac článkov od Katka Ondeková

Podobné témy

Sledujte nás