Africké cichlidy: inteligentné, aktívne a pestrofarebné ryby v akváriu


cichlidy

Chov a starostlivosť o africké cichlidy (Cichlidae)

Africké cichlidy predstavujú veľmi početnú skupinu sladkovodných druhov rýb patriacu do čeľade cichlidovité. Africké cichlidy vynikajú svojou diverzitou jednotlivých druhov, značne líšiacich sa vo veľkosti, tvare, farbe no i v temperamente. Najväčšie cichlidy (druh Boulengerochromis microlepis) môžu dosahovať dĺžku až 90 cm, pričom tie najmenšie druhy (napr. Nanochromis transvestitusus) dorastajú len do 2,5 cm dĺžky

Táto úžasná skupina rýb je charakteristická svojím komplexným a rituálnym správaním, ktoré je obľúbené aj medzi akvaristami. Africké cichlidy sú veľmi aktívne a vnímavé. Až natoľko, že často vítajú svojich majiteľov a pýtajú si potravu. Väčšina druhov cichlíd je pritom nenáročná na chov v akváriu a preto je vyhľadávaná skúsenými i začínajúcimi akvaristami.

Pôvod afrických cichlíd

Cichlidy sa vyskytujú po celom svete (Afrika, Amerika, Ázia), pričom počet jednotlivých druhov sa odhaduje na viac ako 2 000 (dodnes je pomenovaných 1 300 druhov). Cichlidy sa vyvinuli z morských predkov, čo je dôvodom ich väčšej tolerancie slanej vody a zachovania niektorých charakteristických znakov podobných morským druhom.

Väčšina afrických cichlíd pochádza z východoafrických jazier veľkej priekopovej prepadliny. Zo známych 1 300 druhov cichlíd, žije najviac druhov v jazere Malawi (viac ako 300) a v jazere Tanganika (takmer 250 druhov). Ostatné druhy pochádzajú z Viktóriinho a iných menších jazier východnej Afriky. Mnohé z týchto druhov cichlíd sú endemity a teda sa vyskytujú len v jedinom jazere.

Počas svojho vývoja sa africké cichlidy prispôsobili na život v rôznych prostrediach ( skalnaté a piesočnaté pobrežia, otvorená a hlboká voda), čomu vďačíme za enormnú diverzitu jednotlivých druhov.

Africké cichlidy a ich druhy

Africké cichlidy sa rozdeľujú do troch hlavných skupín podľa miesta ich pôvodu – Cichlidy jazera Malawi, jazera Tanganika a iné cichlidy, vrátane druhov z Viktóriinho jazera a cichlíd západnej Afriky.

Cichlidy z jazera Malawi

africké cichlidy starostlivosť
Astatotilapia calliptera

Africké cichlidy jazera Malawi sú jedny z najfarebnejších rýb, ktoré v pestrosti prekonajú azda len tropické morské ryby. Mnohé z týchto nádherných cichlíd sú výnimočné pestrými vzormi a dúhovými farbami. Rozdeľujú sa na dve hlavné skupiny – podčeľaď Haplochomini a podčeľaď Tilapiini.

Skupina Tilapiini zahŕňa len 5 druhov (napr. Heterotilapia buttikoferi), zatiaľ čo skupina Haplochomini predstavuje 99% druhov cichlíd jazera Malawi a rozdeľuje sa na tri rody: Mbuna, Haplochromis a Astatolilapia (ktorý predstavuje len jeden druh - astatolilapia calliptera)

Cichlidy Mbuna

africke chichlidy chov
 Mbuna zebra Metriaclima Pyrsonotos

Skupina rýb Mbuna pochádza zo skalnatých častí jazera Malawi a všetkých 12 druhov rodu Mbuna je endemitom tohto jazera. Doslovný preklad afrického slova ‘Mbuna’ je skalná ryba. Ryby Mbuna sú charakteristické svojou aktivitou a agresívnou povahou. Najznámejším druhom z tohto rodu sú tzv. zebra cichlidy – zebry, ktoré sú často sfarbené do modra s čiernymi a žltými/bielymi pásmi.

Cichlidy Haplochromis

africké cichlidy rozmnožovanie
Haplochromis venustus

Druhy v rámci tejto skupiny (doteraz je popísaných 213 druhov) sa vyskytujú v otvorenejších piesočnatých oblastiach a hlbších vodách jazera Malawi a vďaka tomu sú rozmermi väčšie. Akvaristi ich často volajú i “haps”. K tejto skupine rýb sa často priraďujú i podskupiny ako napr. nádherné pávie cichlidy (Aulonocara), Utaka cichlidy (Copadichromis) a ostatné cichlidy, ktoré nepatria do rodu Mbuna. Podskupina Pávích cichlíd zahŕňa 28 druhov pestro sfarbených v odtieňoch modrej, červenej a žltej. Pávie cichlidy sú pokojnejšie ryby, ktoré by sa v akváriách nemali kombinovať spolu s agresívnejšími mbuna cichlidami.

africké cichlidy akvárium
Aulonocara baenschi
africké cichlidy predaj
Copadichromis azureus

 

Cichlidy z jazera Tanganika

Cichlidy jazera Tanganika sú známe obrovskou diverzitou a vysoko vyvinutým sociálnym správaním, ktoré je rozdielne pri každom druhu. Cichlidy z Tanganiky sa rozdeľujú do 12. Skupín (rodov), z ktorých sú najznámejšie cyathopharynx (featherfins – perové plutvy), ostracophil (shelldwelers - mušľové), cyprichromis (sardinkové), tanganicodus (goby), julidochromis a asi najpopulárnejšie cichlidy rodu tropheus. Prirodzeným prostredím goby cichlíd sú plytké vody pri brehoch jazier. Oproti zebrám sú pokojnejšie a väčšie. Populárne cichlidy tropheus obývajú piesočné oblasti a hlbšie vody jazera Tanganika. Aj ryby z rodu tropheus sú oproti zebrám rozmermi trochu väčšie a pokojnejšie.

africké cichlydy teplota
Cyathopharynx furcifer
africké cichlidy PH
Cyprichromis leptosoma
africké cichlidy temperament
Goby cichlidy - Tanganicodus irsacae
africké cichlidy tropheus tanganika
Tropheus duboisii

 

Iné africké cichlidy

Okrem Jazier Malawi a Tanganika obývajú cichlidy aj iné africké jazerá a rieky. Najznámejšie z nich sú cichlidy z Viktóriinho jazera a trpasličie cichlidy - západoafrické cichlidy (ktoré sú len zriedka chované v akváriách).

Cichlidy z Viktóriinho jazera

I Viktóriino jazero obýva viac ako 100 druhov cichlíd, ktoré žijú len na tomto mieste. Rovnako ako v jazere Malawi, aj tieto cichlidy sa rozdeľujú na dve hlavné skupiny – podčeľaď Haplochomini a podčeľaď Tilapiini. Cichlidy z Viktóriinho jazera nie sú pre akvaristov až také známe. Najznámejšie sú Mbipi (rod mbipia) cichlidy, ktoré sú výzorom a správaním podobné cichlidám Mbuna. Medzi ďalšie rody pochádzajúce z Viktóriinho jazera patria astatotilapia, pundamilia, pseudocrenilabrus, haplochromis, neochromis, paralabidochromis, ptyochromis, a platytaeniodus

Jedinečné cichlidy môžeme nájsť i vo východoafrických riekach či na viacerých afrických ostrovoch východného pobrežia vrátane Madagaskaru. Medzi najznámejšie rody týchto východoafrických cichlíd patria astatoreochromis, astatotilapia a lithochromis.

africké cichlidy mbipi viktoria
Mbipia Lutea
africké cichlidy jazero
Neochromis Greenwoodi
africké cichlidy teplota vody
Astatoreochromis alluaudi
africké cichlidy Paralabidochromis sauvagei
Paralabidochromis sauvagei

Trpasličie cichlidy

Ostriežik purpurový Pelvicachromis pulcher
Ostriežik purpurový Pelvicachromis pulcher

Menšie cichlidy, niekedy označované aj ako západoafrické cichlidy sú nádherné malé rybky, ktoré sú akvaristami veľmi žiadané. Azda najznámejším druhom je Ostriežik purpurový (Pelvicachromis pulcher),no poznáme stovky iných druhov trpasličích cichlíd rozdelených do rodov: Pelvicachromis, Nanochromis, Steatocranus, Benitochromis, Pelmatochromis, Thysochromis, Chromidotilapia a Tilapia.

Akvárium pre africké cichlidy

Väčšina známych afrických cichlíd určených pre akváriá sú pôvodne obyvatelia skalnatého prostredia v priekopových jazerách. Skaly vo voľnej prírode používajú ako úkryt a pod skalami ukladajú i svoje potery. Živia sa riasami rastúcimi na skalách, hmyzom a kôrovcami ktoré sa v tomto prostredí vyskytujú.

akvárium pre africké cichlidyAkvárium pre cichlidy by preto malo obsahovať skaly a skalky vytvárajúce útesy a previsy, ktoré vytvoria pre ne prirodzené prostredie. Africké cichlidy budú neustále presúvať menšie kamienky a štrk, takže väčšie kamene ukladajte vždy na dno akvária, aby ste zabránili rybkám skaly podhrabať a uviaznuť pod nimi. Akvarijné rastliny nebudú mať pri afrických cichlidách dlhú životnosť, pretože ich veľmi rýchlo vyhrabú a zjedia.

Veľkosť akvária závisí od konkrétneho druhu cichlíd a ich počtu no minimálne by malo mať 100 litrov. Čím väčšie, tým lepšie – väčšie akvárium znižuje agresivitu cichlíd. Do akvária je vhodné umiestniť aj intenzívnejšie osvetlenie, ktoré bude podporovať rast rias. Riasy nie sú nutnosťou, no pre africké cichlidy je to prirodzená potrava, takže im budú prospievať.

Africké cichlidy a iné ryby

Jednotlivé druhy cichlíd sa značne líšia v zovňajšku, osobnosti, no i v agresivite. Pred tým ako si naplánujete zloženie rýb v akváriu, zistite si ako sa správa konkrétny druh cichlíd. V akváriu sa dajú chovať i agresívnejšie druhy cichlíd ak sa skombinujú s väčšími a pokojnejšími cichlidami, prípadne inými rybami.

Vo všeobecnosti nie je veľa rýb, ktoré dlhodobo dokážu žiť v akváriu spolu s agresívnejšími cichlidami. Takéto rybky musia byť dostatočne rýchle a musia prirodzene obývať iné časti akvária (dno a okraje) ako cichlidy, ktoré väčšinou plávajú v otvorenom priestore. Ideálnymi spoločníkmi pre cichlidy sú napríklad ťažko obrnené prísavníky alebo africké sumčeky.

Cichlidy je potrebné chovať v skupinách, preto je vhodné zabezpečiť si skupinu 15 – 25 kusov, keď sú rybky ešte malé (2 – 3 cm). V skupine by malo byť minimálne 5 samcov (alebo iba jeden) aby sa zmiernila ich agresivita.

Voda

Pre africké cichlidy je potrebné zabezpečiť dobrú filtráciu a prúdenie vody použitím externého filtra. Ideálna teplota vody sa pohybuje medzi 24-27 °C. Dôležitá je tiež pravidelná výmena vody. Frekvencia výmeny závisí od počtu a konkrétneho druhu cichlíd. V bežných prípadoch je potrebné vymeniť ¼ vody každý týždeň, prípadne 1/3 vody každé dva týždne. Pri akváriu zaplnenom rybami by sa mali vymieňať ešte väčšie objemy.

Africkým cichlidám vyhovuje zásadité PH vody, keďže voda v priekopových jazerách je alkalická Malawi (PH 8,2) , Tanganika (PH 9,3). Ideálne PH pre africké cichlidy by preto malo byť cca 8,5. Cichlidy prežijú i v neutrálnej (PH 7) a dokonca I v mierne kyslej (PH 6) vode, no budú viac podliehať chorobám a parazitom a nebudú sa rozmnožovať.

africké cichlidy malawi

Africké cichlidy a kŕmenie

Až na pár bylinožravých cichlíd (napr. Tilapia alebo Geophagus) sú všetky cichlidy všežravci, ktorí sa vo voľnej prírode živia najmä rasami, larvami, červami a malými rybkami. V akváriu sa môžu kŕmiť živou potravou, mrazeným krmivom, vločkami a granulami, riasami a doplnkami v podobe vitamínov a minerálov. Ich potrava by nemala byť príliš bohatá na bielkoviny. Tráviaca sústava cichlíd je dlhšia, takže trávenie im oproti iným rybám trvá dlhšie. Kŕmiť by sa mali viac krát za deň (2-3 krát) v menších dávkach, ktoré zožerú do 10 minút. Viac potravy by spôsobovalo jej rozklad a zhoršenie kvality vody.

Rozmnožovanie afrických cichlíd

africké cichlidy rozmnožovanieAj africké cichlidy sa dajú rozmnožovať v domácich podmienkach ak im zabezpečíme na to dobré podmienky. Mnohé druhy cichlíd nosia oplodnené vajíčka v ústnej dutine, no nájdu sa i také, ktoré ich upevňujú do hniezd prichytených na kameňoch. Pri párení a následnej starostlivosti o oplodnené vajíčka sú cichlidy prísne teritoriálne a často obraňujú i čerstvo vyliahnuté zárodky. Africké cichlidy sú známe i rituálnym dvorením a predvádzaním sa pred párením.

Ochorenia cichlíd

Africké cichlidy sú náchylné na rovnaké choroby ako väčšina akvarijných rýb, vrátane hubových a bakteriálnych infekcií (napríklad plesňové ochorenie plutiev, mykobakterióza,…) a parazitických ochorení (napr. ichtyoftirióza). Nebezpečnou je i choroba, ktorá napáda špeciálne africké cichlidy – Malawi Bloat (Malawské nafúknutie). O pôvodcovi tejto choroby ešte nie sú známe bližšie informácie, no ide pravdepodobne o infekčné ochorenie, keďže napáda postupne všetky ryby v akváriu. Ide pravdepodobne o baktériu, ktorá sa prirodzene vyskytuje v tráviacom trakte cichlíd a v chorobu prepukne pri oslabení imunity rýb. Príčinami môžu byť stres, nesprávne kŕmenie alebo kvalita vody. Medzi symptómy malawi bloat patria nafúknutie tela ryby a opuch brucha, oči rýb sú akoby vytlačené von, strata rovnováhy rýb, zrýchlené dýchanie, pokles prijímania potravy a tenké biele výkaly. K liečbe je potrebné pristúpiť ihneď po prejavení sa prvých príznakov. Ako liek na malawi bloat sa odporúča metronizadol, prípadne iné antibiotiká pre akvarijné rybky.

 

Zdroje: animal-world.com, theaquariumguide.com, wikipedia.comPodobné témy

mena pre psov

Mená pre psov

Dobré mená pre psov dokážu výrazne zjednodušiť komunikáciu medzi človekom a psom. Keďže psy ľahšie rozoznávajú výrazné spoluhlásky oddelené samohláskami, psie mená ako Roky alebo Falco budú pre psov zrozumiteľnejšie a…

pes do bytu

20 ideálnych plemien psov do bytu

Väčšina plemien psov sa vie adaptovať na akékoľvek prostredie ak má dostatok pohybu vo forme prechádzok a športu. Niektoré psy sú však do bytu vhodnejšie ako iné a je prezieravejšie vybrať si plemeno, ktoré nebude…

Mačacie mená, mená pre kocúra

Mená pre mačky

Dobré mená pre mačky dokážu výrazne zjednodušiť komunikáciu a často ovplyvňujú aj kvalitu vzťahu človeka s mačkou. Keďže zvieratá vrátane mačiek ľahšie rozpoznávajú výrazné spoluhlásky oddelené samohláskami, mačacie…

vypocet veku psa podla plemena

Ako vypočítať vek psa

Vek psa sa tradične počíta pomocou pravidla: jeden psí rok je ekvivalentom siedmych ľudských rokov, no určenie skutočného veku psa je trocha zložitejšie. Každý pes je jedinečný a tak ako u ľudí, aj u psov je dĺžka…

pes k detom

12 najlepších plemien psov k deťom

Vzťah detí a psov môže byť veľmi pekný a užitočný pre celú rodinu. Psy môžu deti naučiť zodpovednosti, empatii, spolupráci a môžu to byť nerozluční parťáci pre rôzne hry a dobrodružstvá. Vhodný pes k deťom však musí mať…

korytnačky

Chov a starostlivosť o suchozemské korytnačky

Na to že suchozemské korytnačky patria medzi plazy, majú nezvyčajne dobre vyvinutú osobnosť. I keď to nie sú zvieratká stvorené na maznanie, so svojím majiteľom si dokážu vytvoriť prekvapivo blízky vzťah, ktorý trvá po…