Zoznam stredných škôl zameraných na prírodu

Pre študentov, ktorí majú radi prírodu a chcú ju študovať prinášame kompletný prehľad škôl zameraných na prírodu:

                                                                                                                                                                                 Aktualizované: 30.10.2018

Veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, včelárstvo, rybárstvo, vinohradníctvo, poľnohospodárstvo, agropodnikanie a životné prostredie majú jedno spoločné - blízky vzťah k prírode. Tu je prehľad škôl, ktoré ponúkajú štúdijné odbory zamerané na tieto oblasti:

 

1. Veterinárstvo:

Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14, Nitra

Študijný odbor: 4336 M 01 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov hospodárskych zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4336 M 03 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov cudzokrajných zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Štúdijné odbory: 4336 M 01 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov hospodárskych zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4336 M 03 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov cudzokrajných zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Študijný odbor: 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiene, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Pod brehmi 6/A, Bratislava-Dúbravka

Študijný odbor: 4336 M 00 – veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 2, Košice-Barca

Študijné odbory: 4336 M 00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4338 M veterinárny asistent pre ambulancie, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Predmestská 82, Žilina

Študijný odbor: 4336 M 02 – Veterinárne zdravotníctvo a hygiene – hygienická a laboratórna služba, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

Študijný odbor: 4336 M - Veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

2. Lesníctvo:

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica

Štúdijné odbory: 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Študijný odbor: 4556 K Operátor lesnej techniky, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Učebné odbory:4562 H lesokrajinár, 3 – ročné štúdium

                                     4575 H mechanizátor lesnej výroby, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín

Študijný odbor: 4556 K Operátor lesnej techniky, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4575 H MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov

Štúdijné odboy: 42196 M 01 Lesníctvo - lesnícka prevádzka, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                     42196M 02 lesníctvo - krajinná ekológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor:  4575 H Mechanizátor lesnej výroby, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

Učebný odbor: 4579 F lesná výroba, 2 - ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Prakovce

Učebný odbor : 4579 F lesná výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Učebný odbor: 4579 F lesná výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Železničná 5, Poltár

Učebné odbory: 4575 H Mechanizátor lesnej výroby, 3 – ročné štúdium

                                      4579 F lesná výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce

Štúdijný odbor: 4556 K operátor lesnej techniky , 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory: 4575 H Mechanizátor lesnej výroby, 3 – ročné štúdium

                                      4579 F lesná výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná

Učebný odbor: 4579 F lesná výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola remesiel, Štefánikova 64, Bardejov

Učebný odbor: 4579 F lesná výroba, 2 - ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok

Štúdijný odbor: 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Študijný odbor: 4219 M 02 lesníctvo - krajinná ekológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

3. Vinárstvo a ovocinárstvo:

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 1, Modra

Študijné odbory: 4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom

Študijný odbor: 4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

4. Rybárstvo:

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Študijný odbor: 4215 rybárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4578 H rybár, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov

Učebný odbor: 4578H Rybár, 3 – ročné štúdium

 

Spojená škola, Červenej armády 25, Martin

Štúdijné odbory: 4215 M rybárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4508 L rybárstvo a životné prostredie, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor:  4578 H rybár, 3 – ročné štúdium

 

5. Včelárstvo:

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Učebný odbor: 4582 H včelár, včelárka, 3 – ročné štúdium

 

6. Životné prostredie:

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce

Štúdijný odbor: 3916 M životné prostredie, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, Humenné

Štúdijný odbor: 28416 Technológia ochrany a tvorby životného prostredia

 

Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec

Štúdijný odbor: 3616 M životné prostredie, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

SPŠ Komenského 2, Košice

Štúdijný odbor: 3916 6 Životné prostredie, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Štúdijný odbor: 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom

Študijný odbor:3916 M 00 Životné prostredie, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica

Študijný odbor:3916 M Životné prostredie, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

7. Záhradníctvo a Floristika:

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Učebný odbor 4571 H záhradník, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

Študijný odbor:  4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory: 4571 H záhradník, 3 – ročné štúdium

                                      4569 H viazač- aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium 

 

Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44, Malinovo

Učebné odbory: 4211 M 26 záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                      4211 M 17 záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory: 4571 H záhradník, 3 – ročné štúdium

                                      4569 H viazač - aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce

Štúdijné odboy: 4211 M 26 záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                     4211 M 17 záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory: 4571 H 03 záhradník, 3 – ročné štúdium

                                      4569 H 03 viazač - aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Učebný odbor: 4571 H záhradník, 3 – ročné štúdium

 

Spojená škola, Čaklov 249, okr. Vranov nad Topľou

Učebný odbor: 4569 H Viazač – aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium

                                  4571 H - záhradník (záhradníčka, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

Štúdijný odbor: 4228 M záhradnícka výroba a služby, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                   4240 M záhradný dizajn, 4 - ročné štúdium s maturitou

Stredná odborná škola Rakovice

Štúdijný odbor: 42 39 M FLORISTIKA, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 45 69 H viazač- aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium

                                  45 71 H záhradník, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Učebný odbor: 4571 H záhradník, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom

Štúdijné odbory: 4211M Záhradníctvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebné odbory: 4569 H 00 Viazač – aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium

                                      4529 H 00 Pracovník pre záhradnú tovrbu a zeleň, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Učebný odbor: 4529 H Pracovník pre záhradnú tvorbu zeleň a služby, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Predmestská 82, Žilina

Študijný odbor: 4211 M Záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany

Učebný odbor: 4571 H záhradník, 3 – Ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov

Učebný odbor: 4571 H záhradník, 3 - ročné štúdium

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Štúdijné odbory: 4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo , 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4569 H viazač – aranžér kvetín, 3 - ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce

Učebný odbor: 4571 H záhradník, 3 - ročné štúdium

 

Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda

Študijný odbor: 4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4569 H viazač- aranžér kvetín, 3 – ročné štúdium

 

8. Agropodnikanie:

Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14, Nitra

Študijné odbory: 4210 M 00 agropodnikanie (kylológia), 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4210 M 00 agropodnikanie (farmárstvo), 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice

Štúdijné odboy: 4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                    4210M 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                   

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Študijný odbor: 4210M 04 agropodnikanie, farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                  4210M 16 agropodnikanie, pestovateľstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

Štúdijné odboy: 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                     4210 M 18 agropodnikanie - kynológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                     4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Veľké Kapušany

Študijný odbor: 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou
 

Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš

Študijný odbor: 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Štúdijné odboy: 4210 M 18 agropodnikanie - kynológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                      4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou       

                                      4210 M 08 agropodnikanie –Poľnohos. manažment,4 - ročné štúdium s maturitou

                                      4210 M 12 agropodnikanie –Produkcia potravín, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                      4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou   

                                      4210 M 02 agropodnikanie – Poľnohos. služby, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                      4210 M 13 agropodnikanie – Alternatívne poľnohospodárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou 

                                      4210 M 14 agropodnikanie – Chovateľstvo hospodárskych zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec

Štúdijné odboy: 4210 M 18 agropodnikanie - kynológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                      4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                      4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Štúdijné odboy: 4210 M 18 agropodnikanie - kynológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                      4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                      4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, 4 - ročné štúdium s maturitou                                                  

Učebný odbor:  4580 H chovateľ 02 chov koní a jazdectvo, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou

Štúdijné odboy: 4210 M 04 Agropodnikanie – farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                      4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa

Študijný odbor: 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce

Štúdijné odboy: 4210 M 08 agropodnikanie - poľnohospodársky managment, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                      4210 N 11 agropodnikanie a agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Spojená škola, Červenej armády 25, Martin

Štúdijné odbory: 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor:   4580 H 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Štúdijné odbory: 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka,4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda

Štúdijné odbory: 4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo M, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Predmestská 82, Žilina

Študijný odbor: 4210 M Agropodnikanie, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča

Štúdijné odbory: 4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany

Študijný odbor: 4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby, , 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina

Štúdijné odbory: 4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Štúdijné odbory: 4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves

Štúdijný odbor: 4210 M 11 Agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník

Štúdijné odbory: 210 M 18 agropodnikanie – kynológia, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Železničná 5, Poltár

Štúdijný odbor: 4210 M 11 Agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4580 H 03 chovateľ – chov oviec, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce

Štúdijný odbor: 4210 M 11 Agropodnikanie – agroturistika, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Štúdijné odboy: 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka, 4 - ročné štúdium s maturitou

Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov

Štúdijné odbory: 4557 4 01 podnikanie v poľnohospodárstve, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                     4558 4 agropodnikateľ, agropodnikateľka, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

9. Poľnohospodárstvo:

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Učebný odbor: 4524 H agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium

                                    4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

Učebný odbor: 4561 H 01 poľnohospodár – (farmárstvo, mechanizácia), 3 – ročné štúdium

                                  4524 H AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš

Učebný odbor: 4572 F poľnohospodárska výroba, 2 - ročné štúdium

 

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Dvory nad Žitavou

Učebný odbor: 4561 H 02 Poľnohospodár - farmárstvo, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín

Študijný odbor: 4243 M Mmechanizácia pôdohospodárstva, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4524 H Agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce

Štúdijný odbor: 4236 M ekonomika pôdohospodárstva, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4561 H 03 poľnohospodár – služby, 3 – ročné štúdium

                                  4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium

 

Spojená škola, Červenej armády 25, Martin

Štúdijné odbory: 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva, 4 - ročné štúdium s maturitou

                                       4512 L poľnohospodárstvo, 4 - ročné štúdium s maturitou

Učebný odbor: 4524 H agromechanizátor - opravár, 3 – ročné štúdium

 

Spojená škola, Čaklov 249, okr. Vranov nad Topľou

Učebný odbor: 4524 H Agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium
 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Učebné odbory: 4524 H agromechanizátor, 3 – ročné štúdium

                                  4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola techniky a mechanizácie, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo

Učebné odbory: 4561 H 01 Poľnohospodár – mechanizácia, 3 – ročné štúdium

                                      4524 H Agromechanizátor – opravár, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Učebný odbor: 4524 H Agromechanizátor – opravár, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

Učebný odbor: 4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium

                                  4524 H agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium 

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Predmestská 82, Žilina

Študijný odbor: 4236 M – Ekonomika pôdohospodárstva, 4 - ročné štúdium s maturitou

 

Stredná odborná škola, Kalinčiakova 1584/8, Fiľakovo

Učebný odbor: 4567 2 Poľnohospodárka – služby na vidieku, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota

Učebné odbory: 4572 F poľnohospodárska výroba, , 2 – ročné štúdium

                                     4524 H agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa

Učebný odbor: 4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča

Študijné odbory: 4524 H agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium

                                       4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany

Učebný odbor: 4572 F poľnohospodárska výroba, 3 – Ročné štúdium

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Učebné odbory: 4524 H agromechanizátor, opravár, 3 - ročné štúdium

                                      4572 F poľnohospodárska výroba, 2 - ročné štúdium

 

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Učebný odbor: 4572 F poľnohospodárska výroba, 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník

Učebné odbory: 4524 H agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium

                                      4572 F poľnohospodárska výroba , 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola, Železničná 5, Poltár

Učebné odbory: 4524 H agromechanizátor, opravár, 3 – ročné štúdium

                                      4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia , 3 – ročné štúdium

                                      4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo , 3 – ročné štúdium

                                      4561 H 03 poľnohospodár – služby, 3 – ročné štúdium

                                      4572 F poľnohospodárska výroba , 2 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola technická, Ul.Esterházyovcov 712/10, Galanta

Učebný odbor: 4524 H Agromechanizátor – opravár, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo

Učebný odbor: 4524 H Agromechanizátor – opravár, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola Rakovice

Učebný odbor: 45 72 F - Poľnohospodárska výroba, 3 – ročné štúdium

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice

Učebné odbory: 4561 H 02 poľnohospodárstvo – farmárstvo, 3 – ročné štúdium

                                    4561 H 01 poľnohospodárstvo – mechanizácia, 3 – ročné štúdium

 

Zdroj: www.cvtisr.sk

Jakub Durdík
Autor:
Jakub Durdík

Viac článkov od Jakub Durdík

Sledujte nás