Čo znamená zdravý a plodný býk

Každý jeden samec si zaslúži vedieť, či je zdravý a schopný produkovať veľa zdravých potomkov.

Dnes pozorujeme progres v počte vyšetrovaných a overovaných plemenníkov, ale stále je to iba na dobrovoľnej báze producentov, resp. tlaku chovateľského prostredia a kupujúcich.

Profesor Pavol Gamčík ešte v roku 1992 vystihol presne to, čo by malo byť samozrejmosťou, žiaľ nie je.

„Pri zaradení do plemenitby sa musí plemenník podrobne a komplexne vyšetriť. Základnou vyšetrovacou metódou je dôkladné klinické vyšetrenie najmä pohlavných orgánov, ktoré dopĺňa andrologická anamnéza a špeciálne vyšetrovacie metódy, vrátane spermiogramu. Týmto spôsobom sa získa komplexný obraz o vyšetrovanom plemenníkovi a možno určiť objektívnu diagnózu a prognózu jeho ďalšieho použitia (Prof. MVDr. Dr.h.c. Pavol Gamčík, DrSc., 1984, 1992)“.

Čo je predmetom vyšetrenia

Andrologické vyšetrenie vykonávame priamo na farme a pozostáva z vonkajšieho a z rektálneho vyšetrenia pohlavnej sústavy (penis/predkožka/semenníky/prídavné pohlavné žľazy), následného odberu ejakulátu a jeho makroskopické a mikroskopické vyšetrenie.

Odber je vykonaný elektrostimulačne (ide o bezpečný odber, kde býk je fixovaný v klietke, ktorú pozná a kde odber môže prebehnúť vo vysokom hygienickom štandarde použitím rektálnej sondy a impulzov v rozsahu od 0 do 15 V, pričom celý odber priamo na farme netrvá viac ako 5 minút).

Vykonávame andrologický rozbor kvality spermií, a to hlavne na dôraz kvalitatívnych faktorov ovplyvňujúcich fertilitu donora. Ide primárne o stanovenie koncentrácie spermií, motility, progresívnej motility, stanovenia celkového počtu životaschopných spermií a dráhovej rýchlosti spermií. Ak sú spermie v zlom stave  reprodukčného zdravia (nízka kvalita vyšetrovaných faktorov), tak sa môže následne vykonať mikrobiologické vyšetrenie natívneho ejakulátu. Najpresnejšou metódou na vyšetrenie baktérií a vírusov je molekulárno-genetická analýza pomocou kvantitatívnej Real-Time PCR a kvantitatívnou NGS (Next Generation Sequencing) pandetekciou. Dôraz je kladený na tzv. sexuálne prenosné infekcie. Nebezpečné pohlavne prenosné baktérie, ktoré zásadne poškodzujú reprodukčné zdravie, sú z triedy Mollicutes, predovšetkým mykoplazmy a ureaplazmy. Poškodenie semenotvorného epitelu v semenníkoch  samcov môže pri neliečení viesť až k trvalej neplodnosti, resp. ich prenosom do samice môže dôjsť  k infekcii kráv a jalovíc.

Na čo je potrebné sa zamerať

Ak je všetko v poriadku a býk je zdravý a jeho spermiogram spĺňa všetky náležité parametre, môže byť zaradený do plemenitby. V ostatných prípadoch je potrebné identifikovať buď subfertilitu (znížená plodnosť) alebo infertilitu (neplodnosť) pre postupnosť terapie alebo vyradenia plemenníka z reprodukčnej činnosti. Vyšetrujeme ochorenia pohlavných orgánov v závislosti od lokalizácie a intenzity chorobného procesu, ktoré znižujú alebo úplne eliminujú plodnosť v dôsledku neschopnosti párenia alebo oplodnenia. Hlavne ide o zápaly pohlavného údu, semenníkov, prísemenníkov a prídavných pohlavných žliaz; nedostatočné sexuálne libido; nedostatočná koncentrácia spermií, nedostatočná pohyblivosť spermií; nedostatočná dráhová rýchlosť spermií.

Vychádzajúc z tohto princípu a po 5000 vykonaných andrologických analýzach, som klasifikoval „Systém zaradenia ejakulátu do kvalitatívnych tried podľa Pokorádiho, 2020“:

 

popis

Koncentrácia spermií (mil./ml)

Progresívny pohyb (%)

Priemerná dráhová rýchlosť (μm/s)

Trieda

Vysoko kvalitný ejakulát pre prirodzenú plemenitbu aj insemináciu

nad 700

nad 75

nad 80

1

Priemerný ejakulát vhodný pre prirodzenú plemenitbu

301-699

31-74

51-79

2

Nekvalitný ejakulát -  prerušiť plemenitbu - nutná liečba

menej ako 300

menej ako 30

menej ako 50

3

 

 

Podľa praktických skúseností za posledných 10 rokov a klinického a mikroskopického vyšetrovania býkov a ich pohlavnej sústavy (2010 – 2020) sme pri neplodných býkoch určili tieto hlavné príčiny:

 • pohlavne prenosné infekcie (Mykoplazma, Ureaplazma, Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Mannheimia, iné) 83%
 • mechanické faktory – poškodenie penisu (toporivého telesa) úderom o tvrdú plochu, hygienou, homosexuálnym správaním v stáde býkov, poranenie pri prirodzenom pripúšťaní (nekľudná krava/jalovica, úzka alebo anomálna pošva) 15%
 • iné orgánové ochorenia, infekcie, ako pohlavnej sústavy (paznechty, dýchacia sústava, GIS) 1%
 • vznik fibropapillomas – nádorovité bujnenie buniek na žaludi – degeneratívne ochorenie 0,6%
 • ostatné: výživa, genetika, fyzikálne, chemické vplyvy ŽP  0,4%

 

Patologický stav spermií u býkov môže byť rôzny a poukazuje na stav infekcie. Ide hlavne o:

 1. azoospermia – v ejakuláte nie sú prítomne spermie
 2. nekrozoospermia – všetky spermie sú avitálne
 3. aspermia – nie je prítomný ejakulát
 4. kryptozoospermia – extrémne nízka koncentrácia spermií
 5. oligozoospermia – nízka koncentrácia spermií – počet spermií je nižší ako norma
 6. astenozoospermia – percento pohyblivých spermií je nižšie ako norma
 7. teratozoospermia – percento morfologicky normálnych spermií je nižšie ako norma
 8. oligoastenoteratozoospermia – zmiešaná porucha všetkých troch parametrov {koncentrácia, pohyblivosť, morfológia}

 

Ako zistíte, či je váš býk v poriadku

Cesta k reprodukčnému zdraviu vedie cez pravidelné andrologické kontroly celej pohlavnej sústavy a kvalitatívne vyhodnotenie spermií. Kvalita ejakulátu, a to hlavne koncentrácia, pohyblivosť a rýchlosť spermií, vie prejudikovať vnútorné patologické procesy, ktoré ak včasne identifikujeme a správne diagnostikujeme, tak vieme správnou liečbou vyriešiť. 

Je nevyhnutné nastaviť prísnu zdravotnú kontrolu – kvalitatívna kontrola spermií, protokol mikrobiologickej diagnostiky ejakulátu (ukazuje sa mimoriadna výhoda molekulárnej mikrobiológie v porovnaní s klasickou kultivačnou mikrobiológiou) a cielenej liečby všetkých donorov na inseminačných staniciach a v chovoch, kde sa býk používa v prirodzenej plemenitbe.

 

Ako má vyzerať zdravý býk

Na základe 1030 andrologických vyšetrení v roku 2020 vieme stanoviť optimálne hodnoty pre univerzálneho býka bez vplyvu veku a plemena.

Za reprodukčne zdravého jedinca sa považuje býk

 • s prirodzeným libidom – záujmom o samice
 • zostúpenými dvoma rovnako veľkými semenníkmi oválneho tvaru v obvode od 33 do 42 cm
 • s čistou predkožkou z vnútra ružovou sliznicou bez opuchu, chrást
 • penis má byť ružový bez petéchií, výrastkov, rovný bez zakrivenia a s dostatočnou veľkosťou penisu a to minimálne s dĺžkou v plnej erekcii 60cm (optimálne 65 – 80 cm)
 • objem ejakulátu by mal predstavovať minimálne 5-6 ml, optimálne 8-10 ml
 • kvalita spermií musí dosahovať minimálne hodnoty v troch hlavných ukazovateľoch a to koncentrácia spermií nad 400 miliónov/ml; nad 60% progresívnej pohyblivosti a nad 60 μm/s priemernej dráhovej rýchlosti
 • patologické spermie by nemali prekročiť 20 % všetkých spermií.

 

Takýto kvalitatívny ejakulát môžeme pri býkoch označiť univerzálne ako „normozoospermia“ – všetky kontrolované hodnoty sú v norme.

 

 

 

Navrhnuté systémové opatrenia v chovoch s prirodzenou plemenitbou a produkciu plemenných býkov:

 • pred zaradením býka do základného výberu / plemenitby a jeho zaradenie, ako plemenného požadovať komplexné andrologické vyšetrenie, vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov spermií – zaradenie tohto vyšetrenia ako povinného v 15. mesiaci veku zvieraťa
 • pravidelná andrologická kontrola plemenných býkov pred sezónou, po sezóne a pri zaraďovaní nových jedincov do stáda, pred predajom plemenného býka (individuálne alebo pred aukciou)
 • molekulárno-genetická detekcia mikroorganizmov  pred zaradením býka do plemenitby v prípade porúch plodnosti / zníženia kvalitatívnych ukazovateľov spermií
 • radikálna eliminácia / brakovanie problémových kráv v reprodukcii (cysty, embryonálna mortalita,  aborty, vysoký inseminačný index...)
 • zvýšenie počtu jalovíc a kontrolované používanie iba zdravých testovaných býkov

 

Jaroslav Pokorádi, Ph.D.

 

Katarína Žídek Gaťášová
Autor:
Katarína Žídek Gaťášová

Viac článkov od Katarína Žídek Gaťášová

Podobné témy


Kombinácie rastlín do vyvýšených záhonov

Kombinácie rastlín do vyvýšených záhonov

O tom, že rastliny sa navzájom ovplyvňujú som nikdy nepochybovala, ale ich vzájomné interakcie a vzťahy som objavovala postupne v dostupnej literatúre. Prečítané nevyzeralo sadenie zeleniny podľa znášanlivosti zložito,…


Moje šteniatko hryzie. Čo s tým?

Moje šteniatko hryzie. Čo s tým?

Prečo šteniatka hryzú? Používanie zubov pri hre, skúmaní prostredia, pri uľavovaní si od bolesti počas výmeny zubov je pre šteniatka, ako aj iné psovité šelmy úplne prirodzené. Žuvanie a hryzenie je pre ne príjemné,…


SIBÍRSKY HUSKY

SIBÍRSKY HUSKY

Už od malého dieťaťa som mal rád zvieratá. Ako dvojročný som si nosil domov mravcov v pohári od zaváraniny , o rok neskôr slimáky a tak sa to postupne stupňovalo. . Rybičky, morčatá, škrečok , andulka, zajac a podobne… …


Austrálsky ovčiak

Austrálsky ovčiak

Austrálsky ovčiak je inteligentné pracovné plemeno so silným ovčiackym a strážnym inštinktom. Je oddaným spoločníkom a má výdrž pracovať celý deň. Je dobre vyvážený, trochu dlhší než vyšší, strednej veľkosti a sily…


Britská mačka, šťastie v striebornom kožuchu!

Britská mačka, šťastie v striebornom kožuchu!

Pôvod britskej mačky a jej farebné variety Dnes azda už každý pozná spojenie „britská modrá“, pod ktorým si predstaví veľkú sivú mačku s masívnym telom, guľatou hlavou, krátkou plyšovou srsťou a obrovskými oranžovými…


Francúzsky buldoček

Francúzsky buldoček

Psov som miloval od malička a stať sa raz chovateľom bol môj veľký sen. Ako dospelý som však vždy natrafil na nejakú prekážku si tento sen splniť. Až raz som spolu s mojou vtedy budúcou manželkou pozeral film, v ktorom…

Sledujte nás