Druhy pohybu koňa

Krok, klus, cval a iné spôsoby pohybu koní

Počas svojho vývoja kone neboli nútené presúvať sa na veľké vzdialenosti. Väčšinu dňa trávili na pastvisku a až keď potrebovali zdroj obživy, premiestňovali sa do nových, niekedy značne vzdialených lokalít. Divý kôň len veľmi zriedkavo klusal, spravidla nie dlhšie ako 10 minút bez oddychu. Treba si však uvedomiť, že aj za taký krátky čas dokázal prekonať pomerne značnú vzdialenosť. Koňa prinútilo cválať iba nebezpečenstvo.

Druhy pohybu koňa:

Krok

Alebo štvordobý chod. V každom okamihu chôdze má kôň tri končatiny na zemi a jednu vo vzduchu. Počujeme pri nej štyri údery kopýt v pravidelných intervaloch, preto pomenovanie štvordobý chod. Pohyb končatín pri kroku sa začína vykročením zadnej nohy, nasleduje predná na tej istej strane tela, potom druhá zadná a nakoniec zvyšujúca predná.

Klus

Alebo dvojdobý chod. Pri kluse sa zároveň zdvíha vždy diagonálne predná a zadná končatina. Sluchom rozoznávame dvojdobý klepot kopýt. Pri dopade končatín na zem nesie celú hmotnosť zvieraťa vždy opačná predná a zadná noha. Ak máme podozrenie, že kôň kríva, ľahko to zistíme, ak ho uvedieme práve do klusu.

Cval

Alebo trojdobý chod. Pri cvale,  teda pri rýchlom pohybe koňa, sa zeme dotýkajú vždy dve diagonálne končatiny, kým zvyšné dve dopadajú na zem postupne jedna za druhou. Sluchom rozoznáme trojdobý klepot kopýt. Za prednou končatinou sa zdvíha vždy náprotivná zadná, potom nasledujú dve zvyšné súčasne. V tomto okamihu sa kôň nedotýka zeme ani jednou končatinou.

Trysk

Druhy pohybu koňaAlebo štvordobý chod je obdoba cvalu. Pohyb končatín pri trysku má podobnú schému ako pri cvale. Rozdiel je iba v tom, že náprotivné párové končatiny sa nedotýkajú zeme v rovnakom okamihu. Zadná dopadá na zem skôr ako predná, čím vzniká štvordobý zvuk. V cvale i trysku mení kôň prednú nohu, ktorou vykračuje ako prvou.

Iné druhy pohybu koní

Napríklad islandský kôň využíva okrem kroku, klusu, cvalu (trysku) ďalšie dva druhy pohybu Tölt a skeid (mimochod)

Pri Tölte kladie kôň nohy rovnako ako pri kroku. Absentuje fáza vznesu ako pri kluse, takže  chod je veľmi plynulý. Islandské kone môžu töltovať v rôznom tempe od rýchleho kroku až po cval, pričom jazdec sedí v sedle takmer bez pohnutia.

Pri Skeide sa kôň pohybuje dvojdobovo: v jednej dobe s oboma nohami na jednej strane a v druhej dobe oboma nohami na druhej strane. Medzi dobami je fáza vznesu. Takto behajú napríklad aj psy alebo ťavy.

Zuzana Gadušová
Autor:
Zuzana Gadušová

Viac článkov od Zuzana Gadušová

Podobné témy


10 najkrajších plemien koní

10 najkrajších plemien koní

Kone uchvacujú ľudský zmysel pre krásu a ušľachtilosť už po stáročia. Ľudia budovali na konských chrbtoch celé civilizácie a iní ich na koňoch dobíjali. Preto zostali kone vo viacerých kultúrach symbolom vytrvalosti,…


Sliepky na okrasu či pre úžitok?

Sliepky na okrasu či pre úžitok?

 V prvom rade sa treba rozhodnúť, či chcete sliepku okrasnú, alebo má slúžiť úžitku. Vyberať môžete z veľkých i malých plemien. Ak chcete sliepku pre úžitok, vyberte si z veľkých plemien, ktoré majú vyššiu znášku aj…


Plemeno sliepok Hempšírka a jeho využitie

Plemeno sliepok Hempšírka a jeho využitie

Hempšírky vynikajú svojou univerzálnosťou a preto ich drobnochovatelia môžu chovať na vajcia i na mäso. Plemeno hempšíriek patrí medzi stredne ťažké plemená hrabavej hydiny. Je to silná, vitálna hydina a oproti iným…


Všetko čo potrebujete vedieť o kačacích vajciach

Všetko čo potrebujete vedieť o kačacích vajciach

A to je škoda, pretože kačacie vajíčka sú vynikajúce. Jednoducho povedané sú väčšou a výživnejšou verziou tých slepačích. Majú väčší a bohatší žĺtok a vyššiu koncentráciu živín oproti štandardnému slepačiemu vajcu. Sú…

Sledujte nás