Reč tela koňa

Vo voľnej prírode žil kôň v stáde. Časom sa uňho vyvinula schopnosť komunikovať s ostatnými príslušníkmi tohto združenia. Samozrejme, že spolu neviedli filozofické úvahy.

Potrebovali sa však podeliť o základné, životne dôležité pocity, ako je napríklad strach, alebo vyjadri postavenie v hierarchii stáda. Domestikovaný kôň pokladá človeka za príslušníka svojho stáda, a preto aj vo vzťahu k nemu používa niektoré výrazove prostriedky.

Vo výbehu

Kone sú napospol spoločenské zvieratá. Keď sa stretnú so známym človekom, dávajú najavo radosť. Neodbiehajú, ale naopak, ochotne k nemu prichádzajú.

V stajni

Ak kôň chce mať pokoj a odpočívať, v stajni sa od ostatných zvierat odvracia. Často sa otáča zadkom k dverám, čím dáva najavo, že nestojí o komunikáciu.

Pocit uspokojenia

Kôň je spokojný a pokojný vtedy, keď nemá žiadne obavy z kontaktu s ostatnými zvieratami svojho stáda. V takej chvíli sa prejavuje v tej najlepšej podobe, akú uňho poznáme. To znamená že, hlavu nesie nezvyčajne vzpriamene, chvost má zdvihnutý a často sa pohybuje celkom nezvyčajným krokom.

Pohyb hlavy

Kone, rovnako ako deti, nemajú rady, keď ich ignorujú. Pozornosti sa dožadujú drganím hlavou.

Dupanie

Kone často bývajú netrpezlivé, najmä ak čakajú na kŕmenie alebo vypustenie zo stajne. Svojich požiadaviek sa domáhajú dupaním, hrabaním alebo kopaním do dverí.

Vzájomné hryzenie

Kôň nezriedka vyjadruje netrpezlivosť alebo nespokojnosť hryzením. Na rozdiel od mnohých iných zvierat však svojím druhom nespôsobuje vážnejšie zranenia. Dáva iba najavo, čo si v rámci svojho postavenia v stáde môže dovoliť.

Hryzenie ošetrovateľa

Kôň vás môže pohrýzť z rovnakých dôvodov ako svojich druhov v stáde. Nikdy mu to však nedovoľte. Vždy mu dajte vhodným spôsobom najavo, že ste jeho pánom. Napríklad miernym klepnutím po nozdrách.

Vyľakanie a agresivita

Medzi vyľakaním a agresivitou koňa je veľký rozdiel. Obidva stavy však majú podobné prejavy – oko je otočené, tak že zreteľne vidno beľmo, kôň hryzie a kope. Vyľakaný kôň z pravidla zostane stáť na mieste, alebo odbieha. Agresivita koní je veľmi nezvyčajným javom. Poznať ju podľa toho, že agresívny kôň sa k človeku približuje, kým vyľakaný kôň sa vždy vzďaľuje. V takomto prípade treba vyčkať, kým sa vráti, nech by to trvalo hocako dlho.

Príčiny depresie

Kôň môže byť deprimovaný chorobou, ale aj zlým zaobchádzaním. Také zviera nejaví záujem o okolie. Niekedy sa uňho môže prejaviť agresivita. V minulosti bolo dokonca módou potláčať osobnosť koňa a plne ho podriadiť požiadavkám človeka. Dnes sa také zaobchádzanie pokladá za nezlúčiteľné so zásadami moderného chovu a výcviku.  

Zuzana Gadušová
Autor:
Zuzana Gadušová

Viac článkov od Zuzana Gadušová

Najčítanejšie články


Maransky: sliepky, ktoré znášajú čokoládové vajíčka

Maransky: sliepky, ktoré znášajú čokoládové vajíčka

Sliepky Marans sú známe najmä vďaka veľkým tmavým hnedo-červeným vajíčkam. K ich popularite prispel aj James Bond, agent 007. Ten si v knižnej predlohe vajíčka maransiek dáva pravidelne na raňajky, pripravené na všetky možné spôsoby.

Sledujte nás