Vodnatieľka včelieho plodu


vodnatielka včelieho plodu

Pôvodca, príznaky, a liečba vodnatieľky včelieho plodu

So zvyšujúcou sa intenzitou chovu zvierat sa zvyšuje aj ich napádanie chorobami a škodcami, čo sa žiaľ, vzťahuje aj na našu ušľachtilú včelu medonosnú. Podmienky ktoré sú nepriaznivé pre včely, spravidla umožňujú aj rozmnožovanie a rozširovanie vo včelstve latentne nachádzajúcich sa pôvodcov ochorení a parazitov.

Pri primeranej starostlivosti o včely a dobrej znáške sa včelár nemusí obávať ochorení. No napriek tomu by mal vedieť, aké nebezpečenstvá môžu včely ohroziť a ktoré ochorenia musí povinne hlásiť.

Priebeh vodnatieľky včelieho plodu Morator aetatulaeVodnatieľka je zriedkavé ochorenie včelieho plodu. Za nepriaznivých znáškových a poveternostných podmienok môže mať epidemický priebeh, no vo väčšine prípadov býva jej priebeh mierny s priaznivou prognózou. Pôvodcom ochorenia je vírus Morator aetatulae, ktorý sa spolu s krmivom prenáša na mladé larvy. Väčšinou sa nakazia dvojdňové larvy, ktoré sa menia na vrecko plné vodnatej kvapaliny zrnitej štruktúry. Celý útvar možno z bunky vytiahnuť pinzetou. Kvapalina po čase zaschne a larva sa zosuší, takže po nej zostane iba hnedý príškvar na dne bunky.

Pri miernom napadnutí plásty prevesíme do medníka a po vyliahnutí včiel ich roztopíme alebo spálime. Včely držíme v teple a ich čistiaci pud podporujeme prikŕmením teplým medovým roztokom.  Pri napadnutí silných včelstiev odporúčame vytvoriť odloženec. Veľmi oslabené včelstvá je najlepšie vysíriť.

 Podobné témy

medonosne kvety

12 najužitočnejších medonosných rastlín do záhrady

Medonosné rastliny sú okrem samotných včiel prospešné aj pre včelárov a pestovateľov ovocia či zeleniny. Vyznačujú sa vysokou produkciou nektáru, z ktorého včely vyrábajú med, no takisto poskytujú včelám peľ, ktorým…

včely a včelár

Včely - ako to robím ja?

Včely a včelárenie v horskej oblasti na Orave. Moje skúsenosti.   Predstavenie našej včelnice. (Včela  – Apis mellifera carnica - Kranka)   Včelárim pri obci Nižná, 600mnm, v údolí rieky Orava. Včelnica je…

štúdijné odbory stredných škôl zamerané na prírodu

Zoznam stredných škôl zameraných na prírodu

Aktualizované: 21.11.2022 Veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, včelárstvo, rybárstvo, vinohradníctvo, poľnohospodárstvo, agropodnikanie a životné prostredie majú jedno spoločné – blízky vzťah k prírode. Tu je…

kde dať úľ

Kam umiestniť úľ

Určite by sme mali myslieť na dobrú blízkosť k bydlisku a dobrý prístup k úľom. Nesmieme zabudnúť ani na požiadavky včeličiek. Na dobrom stanovišti sa predsa nemusia vôbec vyskytnúť niektoré choroby. Určite úle…

rojenie včiel

Ako zabrániť rojeniu bez vytvorenia nového včelstva

Prvá etapa Po zložení nadstavkov zostane iba dno, na ktoré položíme nový nadstavok s dvoma plodovými plátmi  v strede. Vedľa nich zľava aj sprava umiestnime medzistienky a na kraj z oboch strán zasa medový plást. Na…

včely v jeseni a v zime

Život včiel v jeseni a počas zimy

Znáška peľu je priaznivá pre budúcoročný vývoj včiel. Všetky zásoby peľu včelstvám prenecháme, prípadne ich rovnomerne rozdelíme medzi jednotlivé včelstvá. Ak je chladno, včely skončia všetky letové aktivity, ktoré nie…