Život včiel v júli a práce s nimi

S ustupujúcou znáškou sa znižuje aj plodovanie. V niektorých včelstvách nastane pravidelná prestávka.

Na včely, ktoré sa teraz liahnú, čaká už z pravidla „nezamestnanosť“. Po vytvorení zásob tuku a bielkovín by sa z nich totiž mali stať zimné včely. Prípadná júlová alebo augustová medovicová znáška vo väčšine prípadov takýto vývoj umožňuje. Iná situácia nastáva pri medovaní lesa. Od včelstva, ktoré po skončení znášky obyčajne nie je schopné prežiť, vyžaduje všetky sily. Často, najmä pri nedostatku peľu, sa vyskytne tzv. čierna choroba včiel. Preto sa včelár musí včas postarať o nové, náhradné včelstvá. V júli už včely začínajú vyháňať trúdy.

Práce v júli

V oblastiach bez júlovej nektárovej znášky musíme dbať na to, aby včelstvá nevyhladovali. V každom prípade by sme im mali ponechať minimálne množstvo zásob, teda aspoň jeden alebo dva plné zásobné plásty. Tam, kde už nemožno očakávať nijakú znášku, musíme medníky zložiť a plodisko upraviť pre nasledujúcu zimu. Všetky napoly vystavané medzistienky a nezaplodované tmavé plásty vyberieme a namiesto nich vložíme svetlé, viackrát zaplodované plásty. V úľoch prístupných zozadu by včelstvá mali prezimovať na minimálne ôsmich plástoch v nadstavkových úľoch na minimálne deviatich plástoch. Keď už niet nádeje na nejakú znášku, musíme začať so zimným zakrmovaním. Za skoré zakŕmenie sú vďačné najmä nové včelstvá.

Zuzana Gadušová
Autor:
Zuzana Gadušová

Viac článkov od Zuzana Gadušová

Podobné témy


Kam umiestniť úľ

Kam umiestniť úľ

Určite by sme mali myslieť na dobrú blízkosť k bydlisku a dobrý prístup k úľom. Nesmieme zabudnúť ani na požiadavky včeličiek. Na dobrom stanovišti sa predsa nemusia vôbec vyskytnúť niektoré choroby. Určite úle…


12 najužitočnejších medonosných rastlín do záhrady

12 najužitočnejších medonosných rastlín do záhrady

Medonosné rastliny sú okrem samotných včiel prospešné aj pre včelárov a pestovateľov ovocia či zeleniny. Vyznačujú sa vysokou produkciou nektáru, z ktorého včely vyrábajú med, no takisto poskytujú včelám peľ, ktorým…


Ako zabrániť rojeniu bez vytvorenia nového včelstva

Ako zabrániť rojeniu bez vytvorenia nového včelstva

Prvá etapa Po zložení nadstavkov zostane iba dno, na ktoré položíme nový nadstavok s dvoma plodovými plátmi  v strede. Vedľa nich zľava aj sprava umiestnime medzistienky a na kraj z oboch strán zasa medový plást. Na…


Život včiel v jeseni a počas zimy

Život včiel v jeseni a počas zimy

Znáška peľu je priaznivá pre budúcoročný vývoj včiel. Všetky zásoby peľu včelstvám prenecháme, prípadne ich rovnomerne rozdelíme medzi jednotlivé včelstvá. Ak je chladno, včely skončia všetky letové aktivity, ktoré nie…


Vŕby na včelnici

Vŕby na včelnici

Ako každý strom recyklujú živú hmotu, dodávajú kyslík, sú príbytkom pre malé tvory. Majú pekné, ozdobné jahňady. Prúty sa dajú využiť na košíky alebo výplet pekného plôtiku. Viete, že včelami spracovaný peľ v plástoch…


Kočovanie včiel

Kočovanie včiel

Kočovaním včelár rozumie premiestňovanie svojich produkčných včelstiev na miesta, kde včely nájdu lepšiu znášku. Aj včelár, ktorý sa včelami zaoberá zo záľuby a obhospodaruje len menší počet včelstiev, by sa mal…

Sledujte nás