Ako na odčervenie psa a mačky


odčervenie

Ako často a akým spôsobom je potrebné odčervovať psa a mačku

Psy a mačky sú prirodzení hostitelia viacerých druhov vnútorných parazitov, z ktorých sú najbežnejšie škrkavky, machovce, vlasovce a pásomnice. Proti týmto nechceným návštevníkom je jedinou obranou pravidelné odčervenie psov a mačiek a preto sa v tejto téme zameriame na to aké lieky proti parazitom sa na odčervenie používajú, ako často odčervovať psa či mačku a ako pri odčervovaní postupovať.

Väčšina vnútorných parazitov spôsobuje u psov a mačiek hnačku, stratu hmotnosti, slabý rast, zvracanie, problémy so srsťou, slabosť, no v niektorých prípadoch môže ohrozovať aj samotný život domácich zvierat. Najohrozenejšou skupinou sú pritom šteniatka a mačiatka, pretože sú z pohľadu nákazy vnútornými parazitmi najzraniteľnejšie a zároveň sú najväčšími šíriteľmi parazitov, keďže tie v období narodenia mláďat zvyšujú svoju aktivitu (napr. škrkavka). Väčšinou vnútorných parazitov sa navyše môže nakaziť aj človek (rizikové sú najmä deti) a o to väčší má odčervenie psa a mačky význam. 

Ako postupovať pri odčervovaní psov a mačiek

tabletky na odčervenieZ bežných parazitov sú v stolici domácich zvierat dobre viditeľné len škrkavky a pásomnice, zatiaľ čo prítomnosť iných parazitov je potrebné potvrdiť veterinárnym vyšetrením (testom stolice pod mikroskopom). Výskyt vnútorných parazitov je však taký rozsiahly, že v praxi sa skôr preferuje odčervenie psov  a mačiek na pravidelnej báze bez predchádzajúcich testov na parazity. Testy navyše odhalia len parazitov v určitých vývinových štádiách, takže sa testovanie v praxi používa najmä pri dlhšie trvajúcich zdravotných problémoch domácich zvierat.

Lieky proti parazitom

Na prevenciu a/alebo liečbu sa najčastejšie používajú:

Tabletky na odčervenie

Tabletky na odčervenie sú najpoužívanejšou formou boja proti vnútorným parazitom. Sú cenovo dostupné a v ponuke je mnoho značiek, ktoré sa však líšia množstvom účinnej látky, dávkovaním a zameraním na jedného alebo viacerých parazitov. Niektoré tabletky na odčervenie sú vhodné pre psov aj mačky zatiaľ čo iné sú určené len pre jednu skupinu.

Pri tabletkách na odčervenie je dôležité dávkovanie podľa hmotnosti domácich zvierat a preto sú často balenia určené pre rôzne váhové kategórie psov a mačiek. Najjednoduchší spôsob ako psovi alebo mačke podať tabletku je manuálne otvoriť papuľu a zatlačiť tabletku až do hrdla, aby ju pes alebo mačka nemohli vypľuť. Alternatívou je pridanie tabletky do mäkkého krmiva, ktoré zviera prehĺta a nehryzie.

Pasta na odčervenie

Je alternatívou k tabletkám na odčervenie najmä v prípade ak pes alebo mačka má problém s prehltnutím tabletky. Pasty na odčervenie sú dostupné v rôznych príchutiach a ich výhodou je aj presné dávkovanie na váhu psa či mačky.

Kvapky (Sirup) na odčervenie

Obsahujú rovnaké účinné látky ako tabletky na odčervenie no v kvapalnej forme, ktorá sa jednoduchšie podáva najme malým šteniatkam a mačiatkam rovno do ústneho otvoru. Výhodou je aj presné dávkovanie na konkrétnu hmotnosť psa alebo mačky. 

Spot-on antiparazitiká

Sú tekuté prípravky, ktoré sa aplikujú na pokožku (na kohútiku) psa alebo mačky a často pôsobia proti vnútorným a j vonkajším parazitom a to s dlhodobejším účinkom. Ich výhodou je jednoduchá aplikácia a nevýhodou spravidla vyššia cena.

Injekcie na odčervenie

Odčervenie formou injekcie je ďalšou z alternatív, ktorá sa využíva najme u veterinárov.

Účinné látky v liekoch proti parazitom

Všetky vyššie spomenuté formy antiparazitík obsahujú jednu alebo viacero účinných látok pôsobiacich na rôzne skupiny parazitov. Rozdiel medzi jednotlivými liekmi je v koncentrácii účinných látok a v rýchlosti akou sa uvoľňujú. V podstate obsahujú lieky na odčervenie nasledovné účinné látky:

Pyrantel embonát:

Veľmi bezpečná a afektívna účinná látka proti škrkavkám (toxokara), machovcom a mrliam u psov. Na zničenie všetkých štádií týchto parazitov je potrebné opakované užitie látky po 2 – 4 týždňoch.

Piperazín: Efektívny proti škrkavke (toxokara) u psov aj mačiek. Pre maximálny účinok je potrebné dvojité užitie, pričom je potrebné  obdobie 10-14 dní medzi dávkami.

Fenbendazol: Širokospektrálne antiparazitikum používané pri malých aj veľkých zvieratách. U psov je účinný proti škrkavke, machovcom, vlasovcom nerovnakým, a proti giardii. Dávkovanie – jedenkrát denne počas 3. dní.

Praziquantel: Účinný proti pásomniciam. Praziquantel neúčinkuje proti vajíčkam pásomnice, takže opätovné nakazenie je možné a preto je nutná pravidelná liečba.

Ivermektín: Táto účinná látka sa používa ako prevencia proti vlasovcom psím u psov a mačiek. Ivermektín je účinný aj proti externým parazitom ako sú vši, roztoče a svrab.

Ako často odčervovať psa a mačku

To, ako často je potrebné odčervovať psa alebo mačku závisí aj od prostredia v akom tieto domáce zvieratá žijú. Iné nároky na odčervovanie bude mať mačka chovaná neustále v interiéri a iné budú mať psy alebo mačky, ktoré majú voľnosť a prichádzajú do kontaktu s inými zvieratami. Frekvenciu odčervovania stanovuje aj ESCCAP (Európsky vedecký výbor pre parazity spoločenských zvierat), ktorý ju stanovuje nasledovne:                                                                           

Ako často odčervovať psa

Dospelé psy Za ovbvyklých okolností 4 krát ročne (v prípade voľného
pohybu psa, s kontaktom s inými psami alebo psa ktorý
oblizuje/žerie výkaly iných zvierat je potrebné frekvenciu
zvýšiť na 1 x mesačne ) proti parazitom
Šteňatá Prvý krát vo veku 2 týždne a následne každých 14 dní až
do 2. týždňov po odstavení (cca. 12. týždeň) a následne
každý mesiac až do veku 6 mesiacov. Odčervenia šteniat
sú zamerané najmä na škrkavku. 
Gravidné suky Proti zabráneniu prenosu škrkavky na šteňatá je možné
podávať gravidným sukám fenbendazol denne (v malých
dávkach podľa odporúčaného dávkovania) od 40 dňa
gravidity až do 14 dňa po vrhu. 
Dojčiace suky Mali by byť odčervované súčasne so šteňatami (viď. viššie)
Iné V prípade oblastí výskytu vlasovca psieho (Južná Európa,
Južné Slovensko) by mal liek na odčervenie obsahovať aj
látky proti týmto parazitom (napr. Ivermektín) - preventív-
na liečba v období aktivity parazita (máj - november)
látkami proti vlasovcom psím  jedenkrát mesačne.
V prípade kŕmenia psa surovým, tepelne nespracovaným
mäsom je potrebná odčervenie zamerané na pásomnice
každých 6 týždňov.

 

Ako často odčervovať mačku

Dospelé mačky U mačiek chovaných v interiéri 1 - 2 x ročne (v prípade
 voľného pohybu mačky, s kontaktom s inými mačkami
alebo mačky loviacej hlodavcov je potrebné frekvenciu
zvýšiť na 4 x ročne )
Mačiatka Prvý krát vo veku 3. týždňov a následne každých 14 dní
až do odstavenia od mlieka a následne každý mesiac až
do veku 6 mesiacov. Odčervenia mačiatok sú zamerané
najmä na škrkavku. 
Gravidné mačky Prenos parazitov na mačiatka nie je bežný. Postačí
odčervenie proti škrkavke tesne pred vrhom aby sa
zamedzilo nákaze prostredníctvom materského mlieka
Dojčiace mačky Mali by byť odčervované súčasne s mačiatkami (viď. vyššie)

 

Každý novonadobudnutý pes alebo mačka s neznámou históriu by mal byť okamžite odčervený a opakované odčervenie by malo  nasledovať po 2. týždňoch. 

5 najčastejších chýb pri odčervovaní psov a mačiek

Chovatelia psov a mačiek dobre vedia aké dôležité je udržiavať ich zverencov bez parazitov. Odčervovanie sa však vždy nerobí správnym spôsobom a preto nie je často účinné. Toto sú najčastejšie chyby pri odčervovaní psov a mačiek:

1. Nedodržanie časového rozpätia pri opakovanej dávke antiparazitík

Niektoré lieky na odčervenie sa podávajú vo viacerých dávkach oddelených určitým časovým intervalom (napr. 15 dní) na to aby zneškodnili všetky štádiá parazitov. Moderné antiparazitiká našťastie vo väčšine príadov uvoľňujú postupne, a tak ich je potrebné užiť len raz.

2. Podanie dávky antiparazitika, ktorá nie je určená na váhu zvieraťa

Pri odčervovaní chovatelia často zabúdajú zobrať do úvahy váhu psa alebo mačky. To vedie k neúčinnosti alebo zbytočnému predávkovaniu antiparazitikom.

3. Odčervenie antiparazitikom, ktoré nie je určené proti danému parazitovi.

Tak ako existujú rôzne druhy parazitov, existujú aj rôzne antiparazitiká. Niektoré sú určené proti škrkavke, iné proti pásomniciam a iným parazitom. Pri aplikácii antiparazitika si je potrebné preveriť, proti ktorým parazitom účinkujú. Dostupné sú aj širokospektrálne antiparazitiká, ktoré kombinujú viaceré účinné látky (viď vyššie) a eliminujú všetky druhy parazitov.

4. Podanie antiparazitika bez toho, aby sa chovatelia presvedčili, že bolo riadne prehltnuté

Nie je nič neobvyklé ak pes či mačka tabletku na odčervenie vypľuje alebo neskôr vyvráti a preto je to potrebné odsledovať

5. V prípade chovu viacerých zvierat v domácnosti sa odčerví len jedno

Ak odčervujeme, tak všetky zvieratá v domácnosti naraz, pretože nákaza sa inak neodstráni

Na záver

Každý liek na odčervovanie prešiel vedeckými štúdiami a testovacími fázami, podľa ktorých je stanovené aj ich dávkovanie a spôsob podávania a preto sa oplatí tieto pravidlá dodržiavať. Vždy si preto prečítajte príbalový leták lieku na odčervenie, v ktorom sú tieto informácie zhrnuté. Odčervovanie (vrátane typu lieku, dávkovania a frekvencie odčervovania) psov a mačiek konzultujte vždy so svojim veterinárom.

 

Použité zdroje: esccap.org, ncbi.nlm.nih.gov, labyes.com

Užitočné informácie:

1. Kompletný zoznam veterinárov a veterinárnych ambulancií: veterinári

2. Prehľad predajcov chovateľských potrieb: chovateľské potreby

3. Prehľad vnútorných a vonkajších parazitov psov a mačiek: parazityPodobné témy

mena pre psov

Mená pre psov

Dobré mená pre psov dokážu výrazne zjednodušiť komunikáciu medzi človekom a psom. Keďže psy ľahšie rozoznávajú výrazné spoluhlásky oddelené samohláskami, psie mená ako Roky alebo Falco budú pre psov zrozumiteľnejšie a…

pes do bytu

20 ideálnych plemien psov do bytu

Väčšina plemien psov sa vie adaptovať na akékoľvek prostredie ak má dostatok pohybu vo forme prechádzok a športu. Niektoré psy sú však do bytu vhodnejšie ako iné a je prezieravejšie vybrať si plemeno, ktoré nebude…

vypocet veku psa podla plemena

Ako vypočítať vek psa

Vek psa sa tradične počíta pomocou pravidla: jeden psí rok je ekvivalentom siedmych ľudských rokov, no určenie skutočného veku psa je trocha zložitejšie. Každý pes je jedinečný a tak ako u ľudí, aj u psov je dĺžka…

pes k detom

12 najlepších plemien psov k deťom

Vzťah detí a psov môže byť veľmi pekný a užitočný pre celú rodinu. Psy môžu deti naučiť zodpovednosti, empatii, spolupráci a môžu to byť nerozluční parťáci pre rôzne hry a dobrodružstvá. Vhodný pes k deťom však musí mať…

psie plemená

10 najobľúbenejších plemien psov na Slovensku

Na svete existujú stovky psích plemien rôznych veľkostí, tvarov, farieb a temperamentov, pričom každá rasa psov má svojich milovníkov a históriu. Niektoré plemená psov sú však natoľko obľúbené, že ďaleko prevyšujú počty…

psy maleho vzrastu

20 najobľúbenejších plemien malých psov

Malé plemená psov sú úžasné a chovateľsky veľmi obľúbené. Mnohé majú za sebou dlhú históriu šľachtenia, pričom ich diverzita je až zarážajúca. Malá výška a hmotnosť boli pri šľachtení žiadané najmä pri športových,…