Starostlivosť o šteniatka: výživa, rast, výchova a zdravie


šteniatko

Všetko o šteniatkach od narodenia až do 6. mesiacov ich života

Šteniatka sú veľká radosť, no zároveň aj veľká zodpovednosť. Prírastok do rodiny v podobe šteniatka si vyžaduje veľa lásky, znalostí, starostlivosti a potrebného krmiva či vybavenia. A keďže učiť sa na vlastných chybách nie je múdre, prinášame Vám prehľad informácií o fyzickom  a psychickom dospievaní, potrebnej výžive, výcviku, zdraví, starostlivosti a všetkým čo je so šteniatkom spojené. Nájdete tu informácie dôležité pre:

1.Vývin šteniatka

2. Výchova a výcvik šteniatka

3. Výživa šteniat

4. Zdravie šteniat

            Očkovanie šteniat

            Odčervenie šteniat

5. Starostlivosť o šteniatka

            Starostlivosť o šteňatá po narodení

            Starostlivosť o šteniatka v novom domove

1. Vývin šteniatka

šteniatka po narodení s fenkou v pelechuNarodenie šteniatok je začiatkom ich samostatného života a pre chovateľa je to vždy výnimočná udalosť. Pozorovať ako sa matka (fenka) stará o novorodené šteniatka je jednoducho nádherné. Šteniatka prichádzajú na svet úplne bezbranné a závislé na ich matke. Sú slepé, takmer hluché, bezzubé, nevedia si sami regulovať telesnú teplotu a bez starostlivosti fenky by neprežili. Po očistení matkou šteniatka inštinktívne vyhľadajú bradavku a začnú cicať materské mlieko. Pre vývin šteniatka je táto fáza nesmierne dôležitá, pretože okrem živín a telesného tepla matky dostáva šteňa prostredníctvom materského mlieka protilátky posilňujúce jeho imunitný systém, takže  ovplyvňuje aj budúce zdravie šteniatka a zároveň sa v tomto období začína formovať socializácia s matkou, súrodencami a psychika šteniatok.

šteniatko spíPrvé týždne života šteniat sú v podstate len o spánku prerušovanom občasným kŕmením. Počas tohto obdobia ich matka kŕmi, zahrieva svojím telom, lízaním stimuluje vylučovanie šteniat a čistí ich od výlučkov. Šteniatkam sa počas prvých dvoch mesiacov postupne vyvíjajú zmysly (okrem čuchu, ktorý majú vyvinutý od narodenia a pomocou ktorého sa orientujú), koordinácia pohybov a rýchlo rastú. Len za prvý týždeň dokážu dobre živené šteňatá až zdvojnásobiť svoju telesnú váhu. Oči sa šteniatkam začínajú otvárať  počas druhého a uši počas tretieho týždňa života. Rozvoj zmyslov sprevádza aj zlepšená koordinácia, sila a zvýšená aktivita šteniat. V druhom až štvrtom týždni sa začínajú objavovať šteniatkam mliečne zuby, ktoré však vydržia len zhruba do 8. týždňa, kedy začnú vypadávať. Po druhom týždni začínajú šteniatka aktívnejšie loziť, hrýzť, vrtieť chvostom a vydávať zvuky. Postupne sa začínajú hrať a zápasiť so svojimi súrodencami, menej spať a objavovať svet mimo svojho pelechu.

V ôsmom týždni majú šteniatka už úplne vyvinutý zrak a sluch, no stále sú malé, zraniteľné a ich pohyb neistý. V tomto veku prespia šteniatka “už len” 18 hodín denne, pričom v jednom momente vedia byť hyperaktívne a o sekundu nato už tvrdo spia. Pri objavovaní sveta si šteniatka v tomto období vyžadujú veľa pozornosti a dohľad. Šteniatka sú od 8. do 12. týždňa života už nezávislejšie od matky, vedia sa prispôsobiť na nové prostredie a prežívajú obdobie kedy sa v najväčšej miere formuje ich psychika. Práve toto obdobie sa považuje za ideálny čas na nájdenie nových domovov pre šteniatka.

Vo veku 12. týždňov sa u šteniatok začínajú objavovať trvalé zuby, takže majú tendenciu všetko hrýzť až do veku 16 týždňov, kedy je trvalý chrup už väčšinou kompletný. Po 12. Týždňoch od narodenia začínajú mať šteňatá kontrolu aj nad defekáciou a urináciou.

šteniatko plné energie

V období od 3. do 7. mesiacov života šteniat nastáva najrýchlejší rast tela šteniatok, pričom po pol roku už vyzerajú viac ako dospelé psy než šteniatka. Pri malých plemenách psov dosahujú v tomto období už takmer výšku dospelého psa (u veľkých plemien je to cca. polovica ich finálnej výšky).

2. Výchova a výcvik šteniatka

Pre novonarodené šteniatko je z pohľadu vývinu jeho psychiky najdôležitejší kontakt s matkou. Okrem mlieka majú šteňatá od fenky teplo, starostlivosť v podobe čistenia od ich výlučkov a keďže sú slepé a hluché, rozpoznávajú pach matky či súrodencov a učia sa tak spoznávať svoje okolie. Okrem kontaktu s matkou je dôležitý aj kontakt so súrodencami šteniatka a to najmä keď už začínajú vidieť a počuť. Šteniatka sa tak môžu hrať a precvičovať si zápasenie spolu s dominantným a submisívnym správaním, čo im pomôže v budúcom kontakte s inými psami. Počas prvých týždňov života môžeme šteniatka na pár minút vziať jemne do rúk, ak to nerozrušuje ich matku, aby si postupne zvykali aj na ľudský kontakt.

výchova psaZ pohľadu výchovy a výcviku šteniatok sú veľmi dôležité týždne po odstavení šteniatok od kojenia (zvyčajne 8. až 12. týždeň). Šteniatka v tomto období objavujú svet a formujú si vzťah k svojmu okoliu. Počas týchto týždňov je veľmi dôležitá socializácia šteniatka, čiže jeho zoznámenie s ľuďmi, zvieratami, predmetmi a rôznymi situáciami. Toto obdobie sa často nazýva aj “fáza strachu“, kedy sa šteňa zoznamuje s novými, pre neho často zastrašujúcimi vecami. V tomto období je dôležité ako sa v týchto situáciách chová ich matka ako aj samotný chovateľ a podľa toho si šteniatko vytvára vzorce správania pre jednotlivé situácie.

 

Zároveň je obdobie od 8. do 12. týždňa aj najvhodnejším časom na presun šteniatka do jeho nového domova a preto by mala jeho výchova začať ihneď po odchode z chovnej stanice. V prvom rade by sa malo šteniatko po príchode do svojej novej rodiny zoznámiť s okolím, s členmi rodiny, prípadne inými zvieratami. Nový chovateľ šteniatka by mal pri tom ostať  pokojný a sebaistý. Ako náhle sa šteniatko udomácni, môže pokračovať v socializácii so širším okolím a s výcvikom. Využite toto socializačné obdobie (8-12 týždeň) naplno a šteniatko zoznámte s rôznymi životnými situáciami (ľudia, prechádzky, cestovanie, veterinár, psy, iné zvieratá, kúpanie, ...), pričom v každej situácii sa správajte normálne a s pokojom akoby šlo o rutinu.     

Váš nový zverenec by sa však mal v tomto dôležitom období vyhýbať stresovým situáciám (davy ľudí, veľký hluk, veľké agresívne zvieratá,...), no ak taká situácia nastane a šteňa zareaguje bojazlivosťou, v žiadnom prípade ho neochraňujte a nechláchoľte, pretože by ste tak potvrdili vzorec bojazlivého správania v danej situácii. Namiesto toho takéto správanie ignorujte, správajte sa pokojne a šteňa pomaly vzdiaľte od zdroja strachu. Pohladením a maškrtou odmeňte šteniatko až keď sa prestane báť.  

výcvik psaSpolu so socializáciou začíname pomaly aj s výcvikom šteniatka.  Spočiatku je to o zvykaní si šteňaťa na jeho meno, na manipuláciu s ním, ako aj na obojok a vôdzku. Základom výcviku je naučiť šteniatko pochopiť kedy je jeho správanie dobré a kedy zlé. Dobré správanie vždy odmeňte pohladením alebo maškrtou , čo spojte so slovnou pochvalou (napr. “dobrý psík“) a naopak zlé správanie spojte s aktivitou, ktorú bude vnímať ako trest (odvrátenie sa od šteniatka, prerušenie hry, žiadny fyzický kontakt), čo spojte so slovným pokarhaním. Pri opakovaní si šteniatko spojí tieto slová s Vašim chovaním a porozumie ich významu. Pochvalu a pokarhanie používajte bezprostredne (do 5 sekúnd) po tom ako psík spraví niečo dobré alebo zlé, aby si ich vedel spojiť s jeho správaním.  Pri výcviku nepoužívajte fyzické tresty, pretože tie šteňa odrádzajú od učenia a často krát sú kontraproduktívne.  

Viac o správnom výcviku nájdete v téme: Ako na výcvik psa jednoducho a efektívne

Tento princíp pozitívneho podmieňovania je podstatou každého ďalšieho výcviku, takže je dôležité túto fázu tréningu nezanedbať. Následne sa môžete zamerať na to ako naučiť šteniatko pýtať sa na potrebu, ako sa má doma a vonku správať, ako prehnane neštekať, kam v domácnosti nemôže ísť a čo má zakázané robiť, či základy poslušnosti na vôdzke. Snažte sa výcvik viesť v pozitívnom duchu – formou hry a nikdy nezabudnite ihneď odmeniť úspechy šteniatka pochvalou.   

socializácia šteniatka

Po 3 – 4 mesiacoch života je šteňa už za hlavnou fázou socializácie a začína psychicky dospievať. V tomto období sa môžu objaviť aj známky rebélie, ktoré sa môžu prejaviť porušovaním pravidiel či neuposlúchnutím povelu (napriek tomu, že šteňa povel už ovládalo). Aj v takýchto situáciách musíte byť konzistentní a dodržiavať zabehnuté pravidlá bez výnimiek.

Výcvik môže po zvládnutí základných povelov pokračovať tréningom poslušnosti, obrany, prípadne formou rôznych športov (napr. aktivity). Ideálnou voľbou je výcvik na cvičiskách, kde sa môžu psy okrem odborného tréningu aj socializovať s inými psami. 

Čítajte tiež: moje šteniatko hryzie, čo s tým? a iné témy z oblasti výcvik psov

3. Výživa šteniat

krmivo pre psovNovonarodené šteniatka dostávajú všetky potrebné živiny v materskom mlieku. V období kojenia sa preto kladú zvýšené nároky na kvalitu a množstvo krmiva pre dojčiacu suku.  Materské mlieko obsahuje v prvých dňoch kolostrum, ktoré je bohaté na tuky, bielkoviny, no aj na protilátky a rastové stimulátory.   Šteniatkam dodá kolostrum nevyhnutné živiny ako aj imunitu od matky čo sa komerčnými krmivami pre šteniatka nahradiť nedá. Približne v 3. - 4. týždni začne matka šteniatka odstavovať a kojí ich čoraz zriedkavejšie. V tomto období sa šteniatkam objavujú už aj mliečne zuby, takže sú pripravené zvykať si aj na tuhú potravu.  Približne v 8. týždni matka šteniatka odstaví úplne a od tohto obdobia sú závislé len na krmive.

Krmivo pre šteniatka (BARF, granule či konzervy pre šteňatá, prípadne vhodná domáca strava) by malo obsahovať najmä kvalitné živočíšne bielkoviny, tuky, vitamíny a minerály a malo by byť pestré. Kvalita krmiva je najdôležitejšia práve v období rastu a vývoja šteniatok, pretože počas rastu spotrebuje telo šteniatka najviac stavebných látok a energie. Týmito stavebnými látkami sú bielkoviny (proteíny), takže krmivo by malo okrem energie (tuky, sacharidy), vitamínov a minerálov obsahovať najmä potrebné proteíny. V nasledovnej tabuľke nájdete minimálne denné množstvo bielkovín a tukov, ktoré by malo akékoľvek komerčné alebo doma pripravené krmivo pre šteniatka v prepočte na ich váhu obsahovať:

koľko krmiva pre šteniatko
Zdroj: Nutrient Requirements of Dogs and Cats - National Academy of Sciences

Ak si beriete šteniatko domov z chovnej stanice, je prospešné ak je nejaký čas kŕmené rovnakou potravou ako v jeho pôvodnom domove a akékoľvek zmeny v zložení krmiva je potrebné robiť postupne. Frekvencia kŕmenia šteniat by mala byť 3 až 6 krát denne v menších dávkach – častejšie a v menších dávkach je potrebné kŕmiť mladšie šteňatá ako aj menšie plemená psov.   

Kvalitné krmivo bohaté na bielkoviny a iné živiny by sme šteňatám mali poskytnúť počas ich najprudšieho rastu – od odstavenia po 6. – 7. mesiac (podľa plemena). Pri veľkých plemenách je pre ich zdravý vývin dôležité výživné krmivo bohaté na bielkoviny najmä počas 3 - 7 mesiaca, teda v čase ich prudkého rastu. Následne je vhodné pozvoľna prejsť na kvalitné krmivo pre dospelých psov a postupne znižovať frekvenciu kŕmenia na 2 krát denne.

Do objemu krmiva by sme mali zarátať aj odmeny/pamlsky, ktoré dávame šteniatku pri výcviku alebo ako doplnok stravy. Vyhnúť by sme sa mali najmä tvrdým kostiam, parohom, kopytám a inému tvrdému krmivu, pretože zuby šteniatka nemajú ešte potrebnú tvrdosť a pevnosť. Celkovo by maškrty nemali tvoriť viac ako 10 percent z dennej dávky krmiva šteniat. 

Viac o tejto téme nájdete tu: aké je najlepšie krmivo pre psov? 

4. Zdravie šteniatka

Očkovanie šteniat

očkovanie šteniatkaV prvých týždňoch sa o zdravie šteniatok stará najmä ich matka poskytovaním starostlivosti a protilátok v materskom mlieku. Protilátky zabezpečujú pre šteniatka ochranu proti ochoreniam, no účinkujú len počas kojenia, takže je veľmi dôležité nechať šteniatka prvý krát zaočkovať proti závažným ochoreniam v období tzv. imunitného okna, kedy stále účinkujú protilátky z materského mlieka, no už nie natoľko aby znefunkčnili vakcínu. Za normálnych okolností (v neinfekčnom prostredí) by malo byť prvé očkovanie u veterinára  načasované na 8. - 10. týždeň. Očkuje sa zvyčajne kombinovanou vakcínou proti ochoreniam psinka, infekčná hepatitída, infekčná laryngotracheitída, parvoviróza a parainfluenza psov (vakcína DHPPi). Opätovné očkovanie nasleduje o 4 týždne (12.- 16. týždeň), pričom revakcinácia vyššie spomínaných ochorení je doplnená o vakcínu proti leptospiróze a besnote (vakcína DHPPiL+R). Opätovné preočkovanie sa následne vykonáva na ročnej báze.   

Odčervenie šteniat

Zo strany chovateľa je pre šteniatko dôležité zabezpečiť aj pravidelné odčervovanie (v 2., 4., 8., 12. týždni a následne každých 6 mesiacov). Ak si beriete šteniatko domov z chovateľskej stanice, informujte sa kedy a ako bolo šteniatko odčervené, aby ste s odčervovaním mohli plynule pokračovať. Zvýšená frekvencia odčervovania je zameraná na zamedzenie šírenia škrkavky a iných parazitov, ktoré v čase narodenia šteniatok zvyšujú svoju aktivitu. Odčervovanie nie je náročné a vykonáva sa pomocou tabliet alebo spot-on prípravkov, ktoré nájdete u každého veterinára.

kedy odčerviť šteniatka

Očkovanie, odčervenie a akékoľvek iné otázky ohľadne zdravia šteniatok konzultujte so svojim veterinárom a nezabudnite si k veterinárovi priniesť preukaz o pôvode psa, kde sa údaje o očkovaní a iných lekárskych vyšetreniach RTG, DNA testy, atď. zapisujú.

5. Starostlivosť o šteniatka

Starostlivosť o šteňatá po narodení

Starostlivosť o šteniatka je počas prvých týždňov ich života najlepšie prenechať na ich matku, ktorá inštinktívne zohrieva šteniatka vlastným telom, poskytuje im materské mlieko a lízaním stimuluje ich vylučovanie a zároveň ich čistí. Môžeme jej to však uľahčiť poskytnutím suchého, teplého a pokojného miesta, kde sa o šteniatka bude môcť nerušene starať a kvalitným krmivom bohatým na bielkoviny.  

šteniatka vrh spia

Ak šteniatka pekne priberajú (prvý týždeň by mali zdvojnásobiť svoju váhu) a sú spokojné, prebieha všetko ako má. V každom prípade je vhodné odvážiť ich ihneď po narodení a pre istotu kontrolovať ich váhu. Z času načas majú niektoré šteniatka problémy s priberaním, a niekedy sú odvrhnuté ich matkou z rôznych príčin (veľa šteniatok, ochorenie šteniat, …). V takom prípade je nutná intervencia chovateľa, ktorý im musí nahradiť materskú starostlivosť. Nie je to vôbec jednoduchá úloha, pretože šteniatka si vyžadujú neustálu pozornosť.  Pre takéto šteňatá je okrem veterinárnej starostlivosti potrebné zabezpečiť:

starostlivosť o šteniatka bez matky• Suché, teplé miesto, kde  môžu šteniatka spať. Postačí na to i škatuľa s dekou/plachtou a zdrojom tepla (výhrevný matrac  alebo výhrevná lampa v dostatočnej vzdialenosti od šteniatok aby sa neprehriali a vzdialenosťou od zdroja si mohli regulovať telesnú teplotu )

• Pravidelné (každé 3 hodiny) kŕmenie z fľaše. Šteniatkam podávame len krmivo určené pre malé šteniatka – náhradu materského mlieka, ktorá je väčšinou dostupná u veterinára.

• Teplou vlhkou utierkou stimulujeme vylučovanie šteniatok po každom jedle a zároveň ich čistíme.

• Pravidelnú masáž šteniatok, ktorá simuluje starostlivosť ich matky a pomáha im v zdravom vývoji.

Starostlivosť o šteniatka v novom domove

Intenzívna starostlivosť matky o šteniatka končí spolu s postupným odstavovaním šteniat od kojenia a v 8. – 12. týždni sú už pripravené na presun do ich nových domov, kde preberajú zodpovednosť za  starostlivosť ich chovatelia. Šteniatko si vyžaduje neustálu pozornosť a ľudský kontakt s členmi svojej novej rodiny

Okrem kŕmenia, zdravotnej opatere a výcviku šteniatka spočíva starostlivosť v zabezpečení všetkých potrebných pomôcok pre chov psa, v udržiavaní hygieny (výcvik venčenia, kúpanie, čistenie labiek, ..), v starostlivosti o srsť či pazúry a nikdy nekončiacej hre.

Pre šteniatko budete potrebovať:

 čo šteniatko potrebuje • Miska na krmivo a miska na vodu

  • pelech pre psa (nápomocná je aj ohrádka pre psa)

  • Podložky na cikanie

  • Obojok a vôdzka

  • Žuvacie hračky (6 – 8 rôznych hračiek vhodných pre šteňatá)

  • Kovový hrebeň a kefa na česanie

  • Šampón pre psov

Pred príchodom šteniatka domov odstráňte z jeho dosahu všetky predmety, ktoré nechcete aby zničilo alebo na ktorých by sa mohlo poraniť: káble, topánky, záclony a dlhé obrusy, oblečenie, kvetináče a akékoľvek drobné predmety, ktoré ľahko podľahnú ostrým zúbkom.

Počas prvého dňa a noci je pre šteniatko po príchode do nového domova všetko neznáme a preto ho v pokoji necháme preskúmať všetky časti domu a záhrady. Šteniatko by sa malo zoznámiť s členmi rodiny, no zatiaľ je potrebné vyhýbať sa návštevám a veľkému ruchu. Správame sa pokojne a trávime čas hraním sa so šteniatkom a pravidelným kŕmením. Jeho prvá noc bude najťažšia, pretože doteraz spalo v blízkosti svojej svorky a odrazu je samo a v cudzom prostredí. Môžeme mu to uľahčiť tak, že dáme deku s pachom jeho matky do jeho nového pelechu aby sa cítilo komfortnejšie. Počas prvých týždňov je nápomocná aj ohrádka okolo pelechu, ktorá urýchli zvykanie si na jeho miesto bez svorky a napomáha aj pri výcviku venčenia.

Pri starostlivosti o šteniatka vždy pomáha nastolenie pravidiel a presného režimu kŕmenia, venčenia, spánku a hry, na ktoré si šteňa rýchlo navykne. Tieto pravidlá dodržujte od prvého dňa a nikdy ich neporušujte. Prospešné je aj ak sa na starostlivosti o šteniatko podieľajú viacerí členovia rodiny, no všetci musia  vedieť ako sa k šteniatku správať a dodržiavať pravidlá, ktoré sa pre šteniatko stanovili. Všetko ostatné je už len na čase, trpezlivosti a láske, ktoré šteniatku dáte.   

šteniatko a iné psy

Prajeme Vám veľa krásnych spoločných chvíľ s vašim najlepším priateľom človeka a ak by ste sa chceli podeliť o vaše zážitky a skúsenosti so šteniatkom, prípadne by ste chceli k tejto téme niečo doplniť, neváhajte o tom napísať v komentároch.

Užitočné informácie:

1. Kompletný zoznam veterinárov a veterinárnych ambulancií: veterinári

2. Prehľad chovných staníc psov rôznych plemien: chovné stanice psov

3. Zoznam mien pre psov a fenky: psie mená

4. prehľad predajcov chovateľských potrieb: chovateľské potreby

 

 Podobné témy

mena pre psov

Mená pre psov

Dobré mená pre psov dokážu výrazne zjednodušiť komunikáciu medzi človekom a psom. Keďže psy ľahšie rozoznávajú výrazné spoluhlásky oddelené samohláskami, psie mená ako Roky alebo Falco budú pre psov zrozumiteľnejšie a…

pes do bytu

20 ideálnych plemien psov do bytu

Väčšina plemien psov sa vie adaptovať na akékoľvek prostredie ak má dostatok pohybu vo forme prechádzok a športu. Niektoré psy sú však do bytu vhodnejšie ako iné a je prezieravejšie vybrať si plemeno, ktoré nebude…

Mačacie mená, mená pre kocúra

Mená pre mačky

Dobré mená pre mačky dokážu výrazne zjednodušiť komunikáciu a často ovplyvňujú aj kvalitu vzťahu človeka s mačkou. Keďže zvieratá vrátane mačiek ľahšie rozpoznávajú výrazné spoluhlásky oddelené samohláskami, mačacie…

vypocet veku psa podla plemena

Ako vypočítať vek psa

Vek psa sa tradične počíta pomocou pravidla: jeden psí rok je ekvivalentom siedmych ľudských rokov, no určenie skutočného veku psa je trocha zložitejšie. Každý pes je jedinečný a tak ako u ľudí, aj u psov je dĺžka…

pes k detom

12 najlepších plemien psov k deťom

Vzťah detí a psov môže byť veľmi pekný a užitočný pre celú rodinu. Psy môžu deti naučiť zodpovednosti, empatii, spolupráci a môžu to byť nerozluční parťáci pre rôzne hry a dobrodružstvá. Vhodný pes k deťom však musí mať…

korytnačky

Chov a starostlivosť o suchozemské korytnačky

Na to že suchozemské korytnačky patria medzi plazy, majú nezvyčajne dobre vyvinutú osobnosť. I keď to nie sú zvieratká stvorené na maznanie, so svojím majiteľom si dokážu vytvoriť prekvapivo blízky vzťah, ktorý trvá po…