Starostlivosť o koňa

Každý kto sa rozhodne, že si obstará koňa berie na seba veľkú zodpovednosť

Aby si majiteľ koňa mohol plniť povinnosti chovateľa poriadne, musí poznať jeho biologické aj psychické požiadavky. Zanedbanie základných životných potrieb koňa môže vyústiť až do týrania zvieraťa. Mať koňa je finančne aj časovo náročná záležitosť. Je potrebné radšej rátať vždy s vyššími nákladmi, než bol predbežný odhad. Napríklad potrebuje vždy nové podkovy, treba dopĺňať poškodené postroje, platiť veterinu a to bez ohľadu na momentálnu finančnú situáciu.

Výživa

Jedným zo základných inštinktov koňa je príjem pevnej potravy a vody, čo mu zabezpečuje prísun nevyhnutných živín potrebných na život. Aby diví kôň získal dostatok potravy, musel byť väčšinu dňa na pastvine. Keď kôň v divočine spásol trávu vo svojom okolí, tak sa presunul do novej oblasti kde mal dostatok potravy.

Prežitie

Kone majú hlboko v sebe zakorenený inštinkt úteku pred nepriateľom. Tento inštinkt sa zachoval aj u domestikovaných koní. Preto sa kôň často snaží utiecť pred tým, čo ho vyľaká.

Rozmnožovanie

Ďalším prirodzeným inštinktom koní je reprodukcia. Aktívne sa prejavuje u dospelých kobýl a žrebcov, aj tam, kde sa nevyužívajú na riadenú plemenitbu. Ruja kobýl sa výrazne prejavuje keď je teplo, na jar a v lete. Trvá 4 – 9 dní a opakuje sa v trojtýždňovom intervale, no nie vždy pravidelne. V tomto období sú kobyly veľmi temperamentné a ťažko ovládateľné.

Zuzana Gadušová
Autor:
Zuzana Gadušová

Viac článkov od Zuzana Gadušová

Podobné témy


Maransky: sliepky, ktoré znášajú čokoládové vajíčka

Maransky: sliepky, ktoré znášajú čokoládové vajíčka

Sliepky Marans sú známe najmä vďaka veľkým tmavým hnedo-červeným vajíčkam. K ich popularite prispel aj James Bond, agent 007. Ten si v knižnej predlohe vajíčka maransiek dáva pravidelne na raňajky, pripravené na všetky možné spôsoby.

Sledujte nás