Život koňa v čriede

V jednote je sila. Kone vždy dávajú prednosť životu v skupine, a to aj so zvieratami, ktoré nepoznajú.

Táto vlastnosť sa často prejavuje pri dostihoch. Keď jazdec spadne zo sedla, kôň v pretekoch pokračuje spolu s ostatnými. Podobne aj zvieratá, ktoré sa pasú osamele, sa pripájajú k stádu bežiacemu okolo.

Súboje

Hlavným dôvodom súbojov je získanie alebo udržanie si sociálneho postavenia v stáde. U koní však vždy ide viac iba o náznak boja. Výnimkou je obdobie rozmnožovania, keď si žrebec vo voľne žijúcej čriede vyberá rujné kobyly. Vtedy, najmä ak sa v čriede objaví iný žrebec, sa tieto súboje zintenzívňujú. Svojím založením však kone nie sú agresívne zvieratá. Oveľa častejšie sa držia zásady, že vyhrá ten čo utečie.

Rozpory

Aj v stáde kobýl a valachov sa často vytvárajú menšie skupiny, v ktorých čele stoja vodcovia. Tí sa vždy snažia o rozšírenie práv svojej skupiny, preto niekedy dochádza k „ teritoriálnym súbojom “ medzi vedúcimi zvieratami.

Starostlivosť o mláďatá

Črieda je v podstate akousi veľkou rodinou, ktorá spoločne vychováva svoje mláďatá. Tie sa väčšinou držia pospolu v blízkosti dospelého koňa. Niekedy plní funkciu varovkyne aj valach. Úloha takéhoto zvieraťa však nie je celkom nezištná. „ Varovkyňa “ sa totiž snaží získať si priazeň svojich „ prívržencov “, a tak rozšíriť, prípadne si vytvoriť vlastnú skupinu chránencov.

Priateľstvo

Medzi niektorými jedincami v skupine sa môžu nadviazať veľmi úzke priateľské vzťahy, a to nielen medzi zvieratami chovanými vo voľnej prírode na pastviskách, ale aj v maštali. Ak jeden z nich odchádza na vychádzku, jeho druh, ktorí zostal v stajni, je smutný. Na pastvisku alebo vo výbehu sa „ priatelia “ držia spravidla vedno, o niečo vzdialenejší od ostatných. Ak jeden z nich uhynie, alebo ho predajú inému majiteľovi, je to pre jeho druha vždy vážna psychická trauma.

Obiehanie okolo stáda

Žrebce často obiehajú okolo vyvolenej kobyly. Pravdepodobne sa tak snažia zastrašiť prípadných sokov. V stádach domestikovaných koní si podobným spôsobom strážia svojich podriadených druhov aj dominantné zvieratá ( vodcovia ).   

Zuzana Gadušová
Autor:
Zuzana Gadušová

Viac článkov od Zuzana Gadušová

Najčítanejšie články


Maransky: sliepky, ktoré znášajú čokoládové vajíčka

Maransky: sliepky, ktoré znášajú čokoládové vajíčka

Sliepky Marans sú známe najmä vďaka veľkým tmavým hnedo-červeným vajíčkam. K ich popularite prispel aj James Bond, agent 007. Ten si v knižnej predlohe vajíčka maransiek dáva pravidelne na raňajky, pripravené na všetky možné spôsoby.

Sledujte nás